Mã bưu điện Tiên Du, Bắc Ninh

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Tổng hợp đầy đủ thông về bưu cục như mã bưu điện, địa chỉ giao dịch, số điện thoại cơ quan, thời gian làm việc của các bưu điện Tiên Du thuộc tỉnh Bắc Ninh: Tiên Du, Chợ Sơn, Kcn Tiên Sơn, Tri Phương, Hiên Vân, Đại Đồng, Phật Tích, Lạc Vệ, Liên Bão, Tân Chi, Cảnh Hưng, Phú Lâm, Minh Đạo, Hoàn Sơn, Đại lý bưu điện Thôn Lũng Giang, Hòm thư Công cộng Thôn Lộ Bao, Đại lý bưu điện Thôn Đông Sơn, Đại lý bưu điện Thôn Tư Chi, Đại lý bưu điện Thôn Bất Lự, Khu công nghiệp Đại Đồng

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
221800 Bưu cục cấp 2 Tiên Du Phố Lim, Thị Trấn Lim, Huyện Tiên Du
Điện thoại: 02223837025
221930 Bưu cục cấp 3 Chợ Sơn Thôn Chợ Sơn, Xã Việt Đoàn, Huyện Tiên Du
Điện thoại: 837491
221940 Bưu cục cấp 3 Kcn Tiên Sơn Thôn Móng Núi, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du
Điện thoại: 714090
222010 Điểm BĐVHX Tri Phương Thôn Đinh, Xã Tri Phương, Huyện Tiên Du
Điện thoại: 846058
221900 Điểm BĐVHX Hiên Vân Thôn Kiều, Xã Hiên Vân, Huyện Tiên Du
Điện thoại: 838500
221990 Điểm BĐVHX Đại Đồng Thôn Đại Thượng, Xã Đại Đồng, Huyện Tiên Du
Điện thoại: 846021
221960 Điểm BĐVHX Phật Tích Thôn Ngô Xá, Xã Phật Tích, Huyện Tiên Du
Điện thoại: 836001
221910 Điểm BĐVHX Lạc Vệ Thôn Hộ Vệ, Xã Lạc Vệ, Huyện Tiên Du
Điện thoại: 723609
221820 Điểm BĐVHX Liên Bão Thôn Hòai Thượng, Xã Liên Bão, Huyện Tiên Du
Điện thoại: 838800
221980 Điểm BĐVHX Tân Chi Thôn Chi Trung, Xã Tân Chi, Huyện Tiên Du
Điện thoại: 830990
222000 Điểm BĐVHX Cảnh Hưng Thôn Trung, Xã Cảnh Hưng, Huyện Tiên Du
Điện thoại: 836003
221870 Điểm BĐVHX Phú Lâm Thôn Đông Phù, Xã Phú Lâm, Huyện Tiên Du
Điện thoại: 838080
221970 Điểm BĐVHX Minh Đạo Thôn Nghĩa Chỉ, Xã Minh Đạo, Huyện Tiên Du
Điện thoại: 836004
221941 Điểm BĐVHX Hoàn Sơn Thôn Đồng Xép, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du
Điện thoại: 838400
221801 Đại lý bưu điện Thôn Lũng Giang Thôn Lũng Giang, Thị Trấn Lim, Huyện Tiên Du
Điện thoại: 710722
221890 Hòm thư Công cộng Thôn Lộ Bao Thôn Lộ Bao, Xã Nội Duệ, Huyện Tiên Du
Điện thoại: 710722
221931 Đại lý bưu điện Thôn Đông Sơn Thôn Đông Sơn, Xã Việt Đoàn, Huyện Tiên Du
Điện thoại: 718550
221981 Đại lý bưu điện Thôn Tư Chi Thôn Tư Chi, Xã Tân Chi, Huyện Tiên Du
Điện thoại: 721000
221942 Đại lý bưu điện Thôn Bất Lự Thôn Bất Lự Làng, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du
Điện thoại: 714140
221998 Bưu cục cấp 3 Khu công nghiệp Đại Đồng Đường KCN Đại Đồng, Xã Đại Đồng, Huyện Tiên Du
Điện thoại: 02413848090
Mã bưu điện Tiên Du, Bắc Ninh
3.5 (69.33%) 15 votes
Bình luận của bạn