Mã bưu điện Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Danh sách các điểm bưu điện Thành phố Bắc Ninh thuộc tỉnh Bắc Ninh, tìm mã bưu điện: GD Bắc Ninh, Đáp Cầu, Lý Thái Tổ, Vạn An, Hoà Long, Khúc Xuyên, Phong Khê, Chợ Và, Khắc Niệm, Nam Sơn, Kim Chân, Vân Dương, Đại lý bưu điện Thôn Tiền Ngoài, Bưu cục văn phòng Bắc Ninh, Hòm thư Công cộng Phường Vệ An, Hòm thư Công cộng Phường Ninh Xá, Hòm thư Công cộng Phường Thị Cầu, Hòm thư Công cộng Phường Kinh Bắc, Hòm thư Công cộng Phường Võ Cường, Hòm thư Công cộng Phường Vũ Ninh, Hòm thư Công cộng Phường Đại Phúc, Bưu cục Hành chính công

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
220000 Bưu cục cấp 1 GD Bắc Ninh Đường Ngô Gia Tự, Phường Tiền An, Thành Phố Bắc Ninh
Điện thoại: 0241 3822702
221080 Bưu cục cấp 3 Đáp Cầu Sô´642, Khu phố 1 Đáp Cầu, Phường Đáp Cầu, Thành Phố Bắc Ninh
Điện thoại: 821364
221240 Bưu cục cấp 3 Lý Thái Tổ Đường Lý Thái Tổ, Phường Suối Hoa, Thành Phố Bắc Ninh
Điện thoại: 827030
221470 Bưu cục cấp 3 Vạn An Thôn Đương Xá, Phường Vạn An, Thành Phố Bắc Ninh
Điện thoại: 861068
221480 Điểm BĐVHX Hoà Long Thôn Quả Cảm, Xã Hoà Long, Thành Phố Bắc Ninh
Điện thoại: 861276
221460 Điểm BĐVHX Khúc Xuyên Thôn Khúc Toại, Xã Khúc Xuyên, Thành Phố Bắc Ninh
Điện thoại: 861297
221450 Điểm BĐVHX Phong Khê Thôn Dương Ổ, Xã Phong Khê, Thành Phố Bắc Ninh
Điện thoại: 853849
221860 Bưu cục cấp 3 Chợ Và Phố Và, Phường Hạp Lĩnh, Thành Phố Bắc Ninh
Điện thoại: 830804
221840 Điểm BĐVHX Khắc Niệm Thôn Đoài, Xã Khắc Niệm, Thành Phố Bắc Ninh
Điện thoại: 717863
223020 Điểm BĐVHX Nam Sơn Thôn Môn Tự, Xã Nam Sơn, Thành Phố Bắc Ninh
Điện thoại: 621948
222940 Điểm BĐVHX Kim Chân Thôn Kim Đôi, Xã Kim Chân, Thành Phố Bắc Ninh
Điện thoại: 859398
222950 Điểm BĐVHX Vân Dương Thôn Chu Mấu, Phường Vân Dương, Thành Phố Bắc Ninh
Điện thoại: 634926
221843 Đại lý bưu điện Thôn Tiền Ngoài Thôn Tiền Ngoài, Xã Khắc Niệm, Thành Phố Bắc Ninh
Điện thoại: 717598
220900 Bưu cục văn phòng Hệ 1 Bắc Ninh Đường Ngô Gia Tự, Phường Tiền An, Thành Phố Bắc Ninh
Điện thoại: 717598
221132 Hòm thư Công cộng Phường Vệ An Đường Lê Phụng Hiểu, Khu tập thể Trường Thống Kê, Phường Vệ An, Thành Phố Bắc Ninh
Điện thoại: 717598
224042 Hòm thư Công cộng Phường Ninh Xá Đường Nguyễn Du, Phường Ninh Xá, Thành Phố Bắc Ninh
Điện thoại: 717598
221053 Hòm thư Công cộng Phường Thị Cầu Đường Lý Thường Kiệt, Khu dân cư Khu 6 Thị Cầu, Phường Thị Cầu, Thành Phố Bắc Ninh
Điện thoại: 717598
221115 Hòm thư Công cộng Phường Kinh Bắc Khu Yna, Phường Kinh Bắc, Thành Phố Bắc Ninh
Điện thoại: 717598
221229 Hòm thư Công cộng Phường Võ Cường Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Võ Cường, Thành Phố Bắc Ninh
Điện thoại: 717598
221293 Hòm thư Công cộng Phường Vũ Ninh Khu Suối Hoa, Phường Vũ Ninh, Thành Phố Bắc Ninh
Điện thoại: 717598
221194 Hòm thư Công cộng Phường Đại Phúc Khu 3, Phường Đại Phúc, Thành Phố Bắc Ninh
Điện thoại: 717598
221280 Bưu cục cấp 3 Bưu cục Hành chính công Sô´11A, Đường Lý Thái Tổ, Phường Suối Hoa, Thành Phố Bắc Ninh
Điện thoại: 717598
Mã bưu điện Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn