Mã bưu điện Ninh Sơn, Ninh Thuận

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Tổng hợp đầy đủ thông về bưu cục như mã bưu điện, địa chỉ giao dịch, số điện thoại cơ quan, thời gian làm việc của các bưu điện Ninh Sơn thuộc tỉnh Ninh Thuận: Ninh Sơn, Lâm Sơn, Quãng Sơn, Hòa Sơn, Ma Nới, Mỹ Sơn, Lương Sơn, Nhơn Sơn, Nhơn Sơn, Bưu cục văn phòng VP BĐH Ninh Sơn

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
663100 Bưu cục cấp 2 Ninh Sơn Khu phố 3, Thị Trấn Tân Sơn, Huyện Ninh Sơn
Điện thoại: 854250
663120 Điểm BĐVHX Lâm Sơn Thôn Lâm Phú, Xã Lâm Sơn, Huyện Ninh Sơn
Điện thoại: 3852237
663180 Bưu cục cấp 3 Quãng Sơn Thôn Triệu Phong 1, Xã Quảng Sơn, Huyện Ninh Sơn
Điện thoại: 0683850002
663150 Điểm BĐVHX Hòa Sơn Thôn Tân Lập, Xã Hoà Sơn, Huyện Ninh Sơn
Điện thoại: 850470
663140 Điểm BĐVHX Ma Nới Thôn Ú, Xã Ma Nới, Huyện Ninh Sơn
Điện thoại: 854785
663171 Điểm BĐVHX Mỹ Sơn Thôn Phú Thạnh, Xã Mỹ Sơn, Huyện Ninh Sơn
Điện thoại: 853450
663190 Điểm BĐVHX Lương Sơn Thôn Trà Giang 2, Xã Lương Sơn, Huyện Ninh Sơn
Điện thoại: 855033
663167 Bưu cục cấp 3 Nhơn Sơn Thôn Đắc Nhơn, Xã Nhơn Sơn, Huyện Ninh Sơn
Điện thoại: 853202
663202 Điểm BĐVHX Nhơn Sơn Thôn Nha Hố, Xã Nhơn Sơn, Huyện Ninh Sơn
Điện thoại: 0683853103
663230 Bưu cục văn phòng VP BĐH Ninh Sơn Khu phố 1, Thị Trấn Tân Sơn, Huyện Ninh Sơn
Điện thoại: 0683853103
Mã bưu điện Ninh Sơn, Ninh Thuận
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn