Mã bưu điện Thuận Bắc, Ninh Thuận

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Tổng hợp đầy đủ thông về bưu cục như mã bưu điện, địa chỉ giao dịch, số điện thoại cơ quan, thời gian làm việc của các bưu điện Thuận Bắc thuộc tỉnh Ninh Thuận: Công Hải, Phước Chiến, Phước Kháng, Thuận Bắc, Bắc Phong, Hòm thư Công cộng 1, Bưu cục văn phòng VP BĐH Thuận Bắc

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
663610 Điểm BĐVHX Công Hải Thôn Hiệp Kiết, Xã Công Hải, Huyện Thuận Bắc
Điện thoại: 870502
663630 Điểm BĐVHX Phước Chiến Thôn Đầu Suối B, Xã Phước Chiến, Huyện Thuận Bắc
Điện thoại: 3978406
663640 Điểm BĐVHX Phước Kháng Thôn Đá Mài Trên, Xã Phước Kháng, Huyện Thuận Bắc
Điện thoại: 3870900
663700 Bưu cục cấp 2 Thuận Bắc Thôn Ấn Đạt, Xã Lợi Hải, Huyện Thuận Bắc
Điện thoại: 625000
663660 Điểm BĐVHX Bắc Phong Thôn Ba Tháp 1, Xã Bắc Phong, Huyện Thuận Bắc
Điện thoại: 0683878002
663650 Hòm thư Công cộng 1 Thôn Bĩnh Nghĩa, Xã Bắc Sơn, Huyện Thuận Bắc
Điện thoại: 0683878002
663670 Bưu cục văn phòng VP BĐH Thuận Bắc Thôn Ấn Đạt, Xã Lợi Hải, Huyện Thuận Bắc
Điện thoại: 0683878002
Mã bưu điện Thuận Bắc, Ninh Thuận
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn