Ninh Thuận

Bài viết tổng hợp các thông tin cơ bản của hệ thống bưu điện thuộc các huyện thuộc tỉnh Ninh Thuận. Mã bưu điện Ninh Thuận bao gồm tối thiểu tập hợp 6 ký tự số, nhằm xác định vị trí địa lý của địa chỉ phát cụ thể trong phạm vi Ninh Thuận.