Mã bưu điện Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Danh sách các điểm bưu điện Phan Rang Tháp Chàm thuộc tỉnh Ninh Thuận, tìm mã bưu điện: Phan Rang – Tháp Chàm, Tháp Chàm, Đông Hải, Mỹ Hải, Hùng Vương (kt1), Bưu cục 16 tháng 4, Hòm thư Công cộng 1, Ninh Thuận, HCC-KHL, Bưu cục văn phòng VP BĐT Ninh Thuận, Bưu cục văn phòng VP BĐTP Phan Rang

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
660000 Bưu cục cấp 1 Phan Rang – Tháp Chàm Sô´217, Đường Thống Nhất, Phường Thanh Sơn, Thành phố Phan Rang Tháp Chàm
Điện thoại: 3824430GD
661950 Bưu cục cấp 3 Tháp Chàm Sô´03, Đường Minh Mạng, Phường Đô Vinh, Thành phố Phan Rang Tháp Chàm
Điện thoại: 3888099
661170 Điểm BĐVHX Đông Hải Sô´18, Đường Hải Thượng Lãn Ông, Phường Đông Hải, Thành phố Phan Rang Tháp Chàm
Điện thoại: 895014
661310 Điểm BĐVHX Mỹ Hải Sô´25, Đường Hải Thượng Lãn Ông, Phường Mỹ Hải, Thành phố Phan Rang Tháp Chàm
Điện thoại: 3822052
662090 Bưu cục cấp 3 Hùng Vương (kt1) Đường Thống Nhất, Phường Kinh Dinh, Thành phố Phan Rang Tháp Chàm
Điện thoại: 822817
661080 Bưu cục cấp 3 Bưu cục 16 tháng 4 Sô´44, Đường 16/4, Phường Tấn Tài, Thành phố Phan Rang Tháp Chàm
Điện thoại: 823544
662341 Hòm thư Công cộng 1 Thôn Tân Sơn II, Xã Thành Hải, Thành phố Phan Rang Tháp Chàm
Điện thoại: 823544
660900 Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Ninh Thuận Sô´217, Đường Thống Nhất, Phường Thanh Sơn, Thành phố Phan Rang Tháp Chàm
Điện thoại: 3824439
661440 Bưu cục cấp 3 HCC-KHL Sô´217, Đường Thống Nhất, Phường Thanh Sơn, Thành phố Phan Rang Tháp Chàm
Điện thoại: 3835199
661090 Bưu cục văn phòng VP BĐT Ninh Thuận Sô´217, Hẻm 215, Đường Thống Nhất, Phường Thanh Sơn, Thành phố Phan Rang Tháp Chàm
Điện thoại: 3835199
661150 Bưu cục văn phòng VP BĐTP Phan Rang Sô´217, Hẻm 215, Đường Thống Nhất, Phường Thanh Sơn, Thành phố Phan Rang Tháp Chàm
Điện thoại: 3835199
Mã bưu điện Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận
4.5 (90%) 4 votes
Bình luận của bạn