Mã bưu điện Phan Thiết, Bình Thuận

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục ở Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận, bao gồm: Phan Thiết 1, Tổ Tiếp Thị Bán Hàng, Thủ Khoa Huân, Lê Hồng Phong, Ngã 7, Hàm Tiến, Nguyễn Đình Chiểu, Mũi Né, Bến Lội, Đức Long, Mũi Né 1, Tiến Lợi, Tiến Thành, Thiện Nghiệp 1, Thiện Nghiệp 2, Xuân An 2, Xuân An, Bưu cục văn phòng Bình Thuận, Bưu cục văn phòng VP BĐT Bình Thuận

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
800000 Bưu cục cấp 1 Phan Thiết 1 Sô´19, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Bình Hưng, Thành phố Phan Thiết
Điện thoại: 3827892
801070 Bưu cục cấp 3 Tổ Tiếp Thị Bán Hàng Sô´19, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Bình Hưng, Thành phố Phan Thiết
Điện thoại: 062 3833923
801140 Bưu cục cấp 3 Thủ Khoa Huân Đường Thủ Khoa Huân, Phường Thanh Hải, Thành phố Phan Thiết
Điện thoại: 062 3833923
800100 Bưu cục cấp 3 Lê Hồng Phong Sô´02, Đường Lê Hồng Phong, Phường Phú Trinh, Thành phố Phan Thiết
Điện thoại: 821371
801000 Bưu cục cấp 3 Ngã 7 Sô´01, Đường Nguyễn Văn Cừ-, Phường Đức Nghĩa, Thành phố Phan Thiết
Điện thoại: 0623817371
801090 Bưu cục cấp 3 Hàm Tiến Sô´349, Đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Thành phố Phan Thiết
Điện thoại: 0623.847101
801091 Bưu cục cấp 3 Nguyễn Đình Chiểu Khu phố 1, Phường Hàm Tiến, Thành phố Phan Thiết
Điện thoại: 0623.741015
801100 Bưu cục cấp 3 Mũi Né Sô´02, Đường Nguyễn Minh Châu, Phường Mũi Né, Thành phố Phan Thiết
Điện thoại: 848101
801430 Bưu cục cấp 3 Bến Lội Sô´242, Đường 19/4, Phường Xuân An, Thành phố Phan Thiết
Điện thoại: 0903479936
801580 Điểm BĐVHX Đức Long Sô´9, Đường Trương Văn Ly ( Ks ), Phường Đức Long, Thành phố Phan Thiết
Điện thoại: 0623.729909
801110 Điểm BĐVHX Mũi Né 1 Thôn Suối Nước, Phường Mũi Né, Thành phố Phan Thiết
Điện thoại: 0623.729909
801700 Điểm BĐVHX Tiến Lợi Thôn Tiến Hưng, Xã Tiến Lợi, Thành phố Phan Thiết
Điện thoại: 719940
801717 Điểm BĐVHX Tiến Thành Thôn Tiến Phú, Xã Tiến Thành, Thành phố Phan Thiết
Điện thoại: 719940
801138 Điểm BĐVHX Thiện Nghiệp 1 Thôn Thiện Hoà, Xã Thiện Nghiệp, Thành phố Phan Thiết
Điện thoại: 719940
801139 Điểm BĐVHX Thiện Nghiệp 2 Thôn Thiện Sơn, Xã Thiện Nghiệp, Thành phố Phan Thiết
Điện thoại: 719940
801420 Điểm BĐVHX Xuân An 2 Sô´272, Đường Nguyễn Hội-, Phường Xuân An, Thành phố Phan Thiết
Điện thoại: 01267108068
801421 Điểm BĐVHX Xuân An Đường (phía Bắc ) Đặng Văn Lãnh-, Phường Xuân An, Thành phố Phan Thiết
Điện thoại: 829457
800900 Bưu cục văn phòng Hệ 1 Bình Thuận Sô´19, Phố Khu Dân Cư, Đường Nguyễn Tất Thành-phường Bình Hưng, Phường Bình Hưng, Thành phố Phan Thiết
Điện thoại: 833926
801055 Bưu cục văn phòng VP BĐT Bình Thuận Sô´19, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Bình Hưng, Thành phố Phan Thiết
Điện thoại: 0623822521
Mã bưu điện Phan Thiết, Bình Thuận
3 (60%) 7 votes
Bình luận của bạn