Mã bưu điện Phù Mỹ, Bình Định

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Danh sách các điểm bưu điện Phù Mỹ thuộc tỉnh Bình Định, tìm mã bưu điện: Phù Mỹ, Bình Dương, An Lương, Mỹ Hiệp, Mỹ Thọ, Mỹ Quang, Mỹ Hòa, Mỹ Trinh, Mỹ Chánh Tây, Mỹ Cát, Mỹ Thành, Mỹ Thành 1, Mỹ Phong, Mỹ Lợi, Mỹ Lộc, Mỹ Châu, Mỹ Đức, Mỹ Thắng, Mỹ An, Mỹ Tài, Hòm thư Công cộng độc lập

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
592800 Bưu cục cấp 2 Phù Mỹ Thôn Trà Quang Nam, Thị Trấn Phù Mỹ, Huyện Phù Mỹ
Điện thoại: 02563855313
593100 Bưu cục cấp 3 Bình Dương Thôn Dương Liễu Tây, Thị trấn Bình Dương, Huyện Phù Mỹ
Điện thoại: 02563858330
592830 Bưu cục cấp 3 An Lương Thôn Chánh An, Xã Mỹ Chánh, Huyện Phù Mỹ
Điện thoại: 02563759546
593030 Điểm BĐVHX Mỹ Hiệp Thôn Đại Thuận, Xã Mỹ Hiệp, Huyện Phù Mỹ
Điện thoại: 856463
592880 Điểm BĐVHX Mỹ Thọ Thôn Chánh Trực, Xã Mỹ Thọ, Huyện Phù Mỹ
Điện thoại: 859604
592820 Điểm BĐVHX Mỹ Quang Thôn Bình Trị, Xã Mỹ Quang, Huyện Phù Mỹ
Điện thoại: 855868
593020 Điểm BĐVHX Mỹ Hòa Thôn An Lạc, Xã Mỹ Hoà, Huyện Phù Mỹ
Điện thoại: 855010
592980 Điểm BĐVHX Mỹ Trinh Thôn Trung Hội, Xã Mỹ Trinh, Huyện Phù Mỹ
Điện thoại: 776217
593090 Điểm BĐVHX Mỹ Chánh Tây Thôn Trung Thuận, Xã Mỹ Chánh Tây, Huyện Phù Mỹ
Điện thoại: 759319
593080 Điểm BĐVHX Mỹ Cát Thôn Trinh Long Khánh, Xã Mỹ Cát, Huyện Phù Mỹ
Điện thoại: 657174
592860 Điểm BĐVHX Mỹ Thành Thôn Xuân Bình Bắc, Xã Mỹ Thành, Huyện Phù Mỹ
Điện thoại: 659341
592861 Điểm BĐVHX Mỹ Thành 1 Thôn Vĩnh Lợi 1, Xã Mỹ Thành, Huyện Phù Mỹ
Điện thoại: 859100
592910 Điểm BĐVHX Mỹ Phong Thôn Văn Trường, Xã Mỹ Phong, Huyện Phù Mỹ
Điện thoại: 858493
592930 Điểm BĐVHX Mỹ Lợi Thôn Phú Ninh Đông, Xã Mỹ Lợi, Huyện Phù Mỹ
Điện thoại: 858947
593000 Điểm BĐVHX Mỹ Lộc Thôn Tân Lộc, Xã Mỹ Lộc, Huyện Phù Mỹ
Điện thoại: 858494
592950 Điểm BĐVHX Mỹ Châu Thôn Vạn An, Xã Mỹ Châu, Huyện Phù Mỹ
Điện thoại: 858434
592970 Điểm BĐVHX Mỹ Đức Thôn An Giang, Xã Mỹ Đức, Huyện Phù Mỹ
Điện thoại: 558295
592940 Điểm BĐVHX Mỹ Thắng Thôn 8 Tây, Xã Mỹ Thắng, Huyện Phù Mỹ
Điện thoại: 557227
592900 Điểm BĐVHX Mỹ An Thôn Chánh Giáo, Xã Mỹ An, Huyện Phù Mỹ
Điện thoại: 857256
593060 Điểm BĐVHX Mỹ Tài Thôn Vĩnh Phú 3, Xã Mỹ Tài, Huyện Phù Mỹ
Điện thoại: 856015
592818 Hòm thư Công cộng độc lập Thôn Trà Quang Nam, Thị Trấn Phù Mỹ, Huyện Phù Mỹ
Điện thoại: 856015
Mã bưu điện Phù Mỹ, Bình Định
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn