Mã bưu điện Tây Sơn, Bình Định

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục ở Tây Sơn thuộc tỉnh Bình Định, bao gồm: Tây Sơn, Đồng Phó, Vân Tường, Bình Nghi, Tây Thuận, Tây Phú, Tây An, Bình Thành, Bình Hòa, Bình Tân, Tây Bình, Tây Vinh, Bình Thuận, Tây Xuân, Bình Tường, Vĩnh An

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
594200 Bưu cục cấp 2 Tây Sơn Sô´175, Đường Quang Trung, Thị Trấn Phú Phong, Huyện Tây Sơn
Điện thoại: 02563880112
594300 Bưu cục cấp 3 Đồng Phó Thôn Thượng Giang, Xã Tây Giang, Huyện Tây Sơn
Điện thoại: 02563884848
594220 Bưu cục cấp 3 Vân Tường Thôn Vân Tường, Xã Bình Hoà, Huyện Tây Sơn
Điện thoại: 02563883099
594340 Điểm BĐVHX Bình Nghi Thôn Thủ Thiện Thượng, Xã Bình Nghi, Huyện Tây Sơn
Điện thoại: 0563882487
594290 Điểm BĐVHX Tây Thuận Thôn Thượng Sơn, Xã Tây Thuận, Huyện Tây Sơn
Điện thoại: 884300
594320 Điểm BĐVHX Tây Phú Thôn Phú Thọ, Xã Tây Phú, Huyện Tây Sơn
Điện thoại: 880510
594250 Điểm BĐVHX Tây An Thôn Trà Sơn, Xã Tây An, Huyện Tây Sơn
Điện thoại: 883230
594270 Điểm BĐVHX Bình Thành Thôn Kiên Long, Xã Bình Thành, Huyện Tây Sơn
Điện thoại: 880610
594221 Điểm BĐVHX Bình Hòa Thôn Trường Định, Xã Bình Hoà, Huyện Tây Sơn
Điện thoại: 0563583101
594280 Điểm BĐVHX Bình Tân Thôn Mỹ Thạch, Xã Bình Tân, Huyện Tây Sơn
Điện thoại: 883229
594230 Điểm BĐVHX Tây Bình Thôn Mỹ An, Xã Tây Bình, Huyện Tây Sơn
Điện thoại: 883260
594240 Điểm BĐVHX Tây Vinh Thôn Nhơn Thuận, Xã Tây Vinh, Huyện Tây Sơn
Điện thoại: 883259
594260 Điểm BĐVHX Bình Thuận Thôn Hòa Mỹ, Xã Bình Thuận, Huyện Tây Sơn
Điện thoại: 883139
594330 Điểm BĐVHX Tây Xuân Thôn Phú An, Xã Tây Xuân, Huyện Tây Sơn
Điện thoại: 780362
594310 Điểm BĐVHX Bình Tường Thôn Hòa Lạc, Xã Bình Tường, Huyện Tây Sơn
Điện thoại: 880489
594365 Điểm BĐVHX Vĩnh An Làng Xà Tang, Xã Vĩnh An, Huyện Tây Sơn
Điện thoại: 680837
Mã bưu điện Tây Sơn, Bình Định
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn