Mã bưu điện Thanh Hà, Hải Dương

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Danh sách các điểm bưu điện Thanh Hà thuộc tỉnh Hải Dương, tìm mã bưu điện: Thanh Hà, Chợ Hệ, Chợ Cháy, Đại lý bưu điện Chợ Nứa 4, Đại lý bưu điện Chợ Lại 1, Việt Hồng, Thanh Xá, Thanh Lang, Phượng Hoàng, Hợp Đức, Thanh Sơn, An Lương, Hồng Lạc, Quyết Thắng, Thanh Hồng, Thanh Khê, Thanh Xuân, Tân Việt, Trường Thành, Thanh An, Vĩnh Lập

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
172700 Bưu cục cấp 2 Thanh Hà Khu 7, Thị Trấn Thanh Hà, Huyện Thanh Hà
Điện thoại: 02203815159
172910 Bưu cục cấp 3 Chợ Hệ Thôn Đồng Bửa, Xã Thanh Bình, Huyện Thanh Hà
Điện thoại: 02203816101
172740 Bưu cục cấp 3 Chợ Cháy Thôn Du La, Xã Cẩm Chế, Huyện Thanh Hà
Điện thoại: 02203817001
172810 Đại lý bưu điện Chợ Nứa 4 Thôn Đông Phan, Xã Tân An, Huyện Thanh Hà
Điện thoại: 815209
172880 Đại lý bưu điện Chợ Lại 1 Thôn Lại Xá, Xã Thanh Thủy, Huyện Thanh Hà
Điện thoại: 815320
172780 Điểm BĐVHX Việt Hồng Thôn Cổ Chẩm, Xã Việt Hồng, Huyện Thanh Hà
Điện thoại: 817248
172720 Điểm BĐVHX Thanh Xá Làng Hào Trung, Xã Thanh Xá, Huyện Thanh Hà
Điện thoại: 815742
172760 Điểm BĐVHX Thanh Lang Thôn Lang Can 1, Xã Thanh Lang, Huyện Thanh Hà
Điện thoại: 817247
172860 Điểm BĐVHX Phượng Hoàng Thôn Ngoại Đàm, Xã Phượng Hoàng, Huyện Thanh Hà
Điện thoại: 815613
172900 Điểm BĐVHX Hợp Đức Thôn Nhân Hiền, Xã Hợp Đức, Huyện Thanh Hà
Điện thoại: 816013
172890 Điểm BĐVHX Thanh Sơn Thôn Tráng Liệt, Xã Thanh Sơn, Huyện Thanh Hà
Điện thoại: 815612
172850 Điểm BĐVHX An Lương Thôn An Lại, Xã An Lương, Huyện Thanh Hà
Điện thoại: 815614
172800 Điểm BĐVHX Hồng Lạc Thôn Đại Điền, Xã Hồng Lạc, Huyện Thanh Hà
Điện thoại: 817333
172701 Điểm BĐVHX Quyết Thắng Thôn Hoàng Xá, Xã Quyết Thắng, Huyện Thanh Hà
Điện thoại: 815615
172940 Điểm BĐVHX Thanh Hồng Thôn Nhan Bầu, Xã Thanh Hồng, Huyện Thanh Hà
Điện thoại: 816219
172870 Điểm BĐVHX Thanh Khê Thôn An Lão, Xã Thanh Khê, Huyện Thanh Hà
Điện thoại: 814203
172730 Điểm BĐVHX Thanh Xuân Thôn Xuân Áng, Xã Thanh Xuân, Huyện Thanh Hà
Điện thoại: 814202
172790 Điểm BĐVHX Tân Việt Thôn Vạn Tuế, Xã Tân Việt, Huyện Thanh Hà
Điện thoại: 817655
172920 Điểm BĐVHX Trường Thành Thôn Phù Tinh, Xã Trường Thành, Huyện Thanh Hà
Điện thoại: 816640
172773 Điểm BĐVHX Thanh An Thôn Tiên Tảo, Xã Thanh An, Huyện Thanh Hà
Điện thoại: 811 999
172954 Điểm BĐVHX Vĩnh Lập Thôn Tú Y, Xã Vĩnh Lập, Huyện Thanh Hà
Điện thoại: 819 888
Mã bưu điện Thanh Hà, Hải Dương
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn