Mã bưu điện Thành Phố Hải Dương, Hải Dương

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Tổng hợp đầy đủ thông về bưu cục như mã bưu điện, địa chỉ giao dịch, số điện thoại cơ quan, thời gian làm việc của các bưu điện Thành Phố Hải Dương thuộc tỉnh Hải Dương: Tiền Trung, Thượng Đạt, An Châu, Thạch Khôi, Tân Hưng, Hải Dương, Thanh Bình, Hải Tân, Ngọc Châu, Việt Hòa, Tứ Minh, Đại lý bưu điện Đền Thánh Số 4, Hải Dương, TMĐT Hải Dương

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
172350 Bưu cục cấp 3 Tiền Trung Thôn Tiền Trung, Xã Ái Quốc, Thành phố Hải Dương
Điện thoại: 02203753229
172430 Điểm BĐVHX Thượng Đạt Thôn Thượng Triệt, Xã Thượng Đạt, Thành phố Hải Dương
Điện thoại: 754006
172370 Điểm BĐVHX An Châu Thôn Tiền, Xã An Châu, Thành phố Hải Dương
Điện thoại: 754005
172410 Điểm BĐVHX Thạch Khôi Thôn Trần Nội, Xã Thạch Khôi, Thành phố Hải Dương
Điện thoại: 716954
172390 Điểm BĐVHX Tân Hưng Thôn Thanh Liễu, Xã Tân Hưng, Thành phố Hải Dương
Điện thoại: 861123
170000 Bưu cục cấp 1 Hải Dương Đường Đại Lộ Hồ Chí Minh, Phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hải Dương
Điện thoại: 02203853501
171980 Bưu cục cấp 3 Thanh Bình Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Thanh Bình, Thành phố Hải Dương
Điện thoại: 02203891101
172050 Bưu cục cấp 3 Hải Tân Đường Yết Kiêu, Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương
Điện thoại: 02203861383
171270 Bưu cục cấp 3 Ngọc Châu Đường Đại Lộ Trần Hưng Đạo, Phường Ngọc Châu, Thành phố Hải Dương
Điện thoại: 02203847072
171950 Điểm BĐVHX Việt Hòa Khu III, Phường Việt Hoà, Thành phố Hải Dương
Điện thoại: 890123
171960 Điểm BĐVHX Tứ Minh Khu Lộ Cương, Phường Tứ Minh, Thành phố Hải Dương
Điện thoại: 890970
171733 Đại lý bưu điện Đền Thánh Số 4 Đường Đền Thánh, Phường Bình Hàn, Thành phố Hải Dương
Điện thoại: 857912
170900 Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Hải Dương Đường Đại Lộ Trần Hưng Đạo, Phường Ngọc Châu, Thành phố Hải Dương
Điện thoại: 02203852430
171250 Bưu cục cấp 3 TMĐT Hải Dương Phố Minh Khai, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Hải Dương
Điện thoại: 0220382430
Mã bưu điện Thành Phố Hải Dương, Hải Dương
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn