Mã bưu điện Gia Lộc, Hải Dương

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Tổng hợp đầy đủ thông về bưu cục như mã bưu điện, địa chỉ giao dịch, số điện thoại cơ quan, thời gian làm việc của các bưu điện Gia Lộc thuộc tỉnh Hải Dương: Gia Lộc, Đoàn Thượng, Hồng Hưng, Yết Kiêu, Thống Kênh, Phạm Trấn, Lê Lợi, Thống Nhất, Liên Hồng, Gia Xuyên, Gia Hòa, Gia Lương, Toàn Thắng, Đồng Quang, Tân Tiến, Nhật Tân, Quang Minh, Đức Xương, Trùng Khánh, Hoàng Diệu, Gia Tân, Gia Khánh

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
175400 Bưu cục cấp 2 Gia Lộc Thôn Phương Điếm, Thị Trấn Gia Lộc, Huyện Gia Lộc
Điện thoại: 02203716466
175590 Bưu cục cấp 3 Đoàn Thượng Thôn Tháng, Xã Đoàn Thượng, Huyện Gia Lộc
Điện thoại: 02203930699
175660 Bưu cục cấp 3 Hồng Hưng Thôn Phương Khê, Xã Hồng Hưng, Huyện Gia Lộc
Điện thoại: 02203716413
175540 Điểm BĐVHX Yết Kiêu Thôn Thượng Bì, Xã Yết Kiêu, Huyện Gia Lộc
Điện thoại: 716109
175680 Điểm BĐVHX Thống Kênh Thôn Đồng Tái, Xã Thống Kênh, Huyện Gia Lộc
Điện thoại: 716955
175600 Điểm BĐVHX Phạm Trấn Thôn Côi Thượng, Xã Phạm Trấn, Huyện Gia Lộc
Điện thoại: 710240
175560 Điểm BĐVHX Lê Lợi Thôn Chuối, Xã Lê Lợi, Huyện Gia Lộc
Điện thoại: 715081
175510 Điểm BĐVHX Thống Nhất Thôn Cẩm Cầu, Xã Thống Nhất, Huyện Gia Lộc
Điện thoại: 715082
175500 Điểm BĐVHX Liên Hồng Thôn Thanh Xá, Xã Liên Hồng, Huyện Gia Lộc
Điện thoại: 715083
175440 Điểm BĐVHX Gia Xuyên Khu Trung Tâm Xã, Xã Gia Xuyên, Huyện Gia Lộc
Điện thoại: 715084
175530 Điểm BĐVHX Gia Hòa Thôn Khăn, Xã Gia Hoà, Huyện Gia Lộc
Điện thoại: 715408
175420 Điểm BĐVHX Gia Lương Thôn Trình Xá, Xã Gia Lương, Huyện Gia Lộc
Điện thoại: 715407
175580 Điểm BĐVHX Toàn Thắng Thôn Bái Thượng, Xã Toàn Thắng, Huyện Gia Lộc
Điện thoại: 715409
175610 Điểm BĐVHX Đồng Quang Thôn Ba Đông Trại, Xã Đồng Quang, Huyện Gia Lộc
Điện thoại: 710299
175450 Điểm BĐVHX Tân Tiến Thôn Quán Đào, Xã Tân Tiến, Huyện Gia Lộc
Điện thoại: 715406
175630 Điểm BĐVHX Nhật Tân Thôn Cao Duệ, Xã Nhật Tân, Huyện Gia Lộc
Điện thoại: 710366
175640 Điểm BĐVHX Quang Minh Thôn Đông Hào, Xã Quang Minh, Huyện Gia Lộc
Điện thoại: 710727
175650 Điểm BĐVHX Đức Xương Thôn An Cư 1, Xã Đức Xương, Huyện Gia Lộc
Điện thoại: 719272
175520 Điểm BĐVHX Trùng Khánh Thôn Chệnh, Xã Trùng Khánh, Huyện Gia Lộc
Điện thoại: 712636
175700 Điểm BĐVHX Hoàng Diệu Thôn Đại Tỉnh, Xã Hoàng Diệu, Huyện Gia Lộc
Điện thoại: 718680
175433 Điểm BĐVHX Gia Tân Thôn Lãng Xuyên, Xã Gia Tân, Huyện Gia Lộc
Điện thoại: 718681
175415 Điểm BĐVHX Gia Khánh Thôn Bình Đê, Xã Gia Khánh, Huyện Gia Lộc
Điện thoại: 718 682
Mã bưu điện Gia Lộc, Hải Dương
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn