Mã bưu điện Thanh Miện, Hải Dương

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu cục Thanh Miện thuộc tỉnh Hải Dương, bao gồm: Thanh Miện, Hồng Quang, Ngũ Hùng, Đại lý bưu điện Thanh Tùng 2, Thanh Giang, Ngô Quyền, Chi Lăng Nam, Phạm Kha, Đoàn Tùng, Tân Trào, Đoàn Kết, Lam Sơn, Chi Lăng Bắc, Tứ Cường, Lê Hồng, Diên Hồng, Hùng Sơn, Tiền Phong

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
175800 Bưu cục cấp 2 Thanh Miện Khu 1, Thị Trấn Thanh Miện, Huyện Thanh Miện
Điện thoại: 02203736500
175880 Bưu cục cấp 3 Hồng Quang Thôn Đông La, Xã Hồng Quang, Huyện Thanh Miện
Điện thoại: 02203738207
175990 Bưu cục cấp 3 Ngũ Hùng Thôn La Ngoại, Xã Ngũ Hùng, Huyện Thanh Miện
Điện thoại: 02203736196
175870 Đại lý bưu điện Thanh Tùng 2 Khu phố Phố Đoàn, Xã Thanh Tùng, Huyện Thanh Miện
Điện thoại: 736411
176000 Bưu cục cấp 3 Thanh Giang Thôn Phù Tải 2, Xã Thang Giang, Huyện Thanh Miện
Điện thoại: 02203739195
175900 Điểm BĐVHX Ngô Quyền Thôn Vũ Xá, Xã Ngô Quyền, Huyện Thanh Miện
Điện thoại: 738210
175980 Điểm BĐVHX Chi Lăng Nam Thôn An Dương, Xã Chi Lăng Nam, Huyện Thanh Miện
Điện thoại: 736283
175850 Điểm BĐVHX Phạm Kha Thôn Đỗ Thượng, Xã Phạm Kha, Huyện Thanh Miện
Điện thoại: 735022
175860 Điểm BĐVHX Đoàn Tùng Thôn Phạm Lâm, Xã Đoàn Tùng, Huyện Thanh Miện
Điện thoại: 735024
175910 Điểm BĐVHX Tân Trào Thôn Ấp Yên, Xã Tân Trào, Huyện Thanh Miện
Điện thoại: 738241
175940 Điểm BĐVHX Đoàn Kết Thôn Bùi Xá, Xã Đoàn Kết, Huyện Thanh Miện
Điện thoại: 738244
175830 Điểm BĐVHX Lam Sơn Thị tứ Phố Chương, Xã Lam Sơn, Huyện Thanh Miện
Điện thoại: 735021
175970 Điểm BĐVHX Chi Lăng Bắc Thôn Tào Khê, Xã Chi Lăng Bắc, Huyện Thanh Miện
Điện thoại: 735350
175950 Điểm BĐVHX Tứ Cường Thôn Gia Cốc, Xã Tứ Cường, Huyện Thanh Miện
Điện thoại: 735351
175920 Điểm BĐVHX Lê Hồng Thôn Hoành Bồ, Xã Lê Hồng, Huyện Thanh Miện
Điện thoại: 736421
176010 Điểm BĐVHX Diên Hồng Thôn Thống Nhất, Xã Diên Hồng, Huyện Thanh Miện
Điện thoại: 753664
175820 Điểm BĐVHX Hùng Sơn Thôn Phù Nội, Xã Hùng Sơn, Huyện Thanh Miện
Điện thoại: 734414
176020 Điểm BĐVHX Tiền Phong Thôn An Phong, Xã Tiền Phong, Huyện Thanh Miện
Điện thoại: 736521
Mã bưu điện Thanh Miện, Hải Dương
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn