Mã bưu điện Cẩm Giàng, Hải Dương

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bảng tra cứu mã bưu điện, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các bưu điện thuộc Cẩm Giàng thuộc tỉnh Hải Dương: Cẩm Giàng, Cẩm Giàng Ga, Văn Thai, Cầu Ghẽ, Đại lý bưu điện Cẩm Hoàng 11, Cẩm Vũ, Cẩm Đoài, Ngọc Liên, Cao An, Kim Giang, Lương Điền, Cẩm Đông, Đức Chính, Cẩm Sơn, Cẩm Điền, Thạch Lỗi, Cẩm Phúc, Cẩm Định, Cẩm Hưng, Phúc Điền, Đông Giao

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
174700 Bưu cục cấp 2 Cẩm Giàng Khu phố 16, Thị Trấn Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng
Điện thoại: 02203786101
174880 Bưu cục cấp 3 Cẩm Giàng Ga Khu 2, Thị Trấn Cẩm Giàng, Huyện Cẩm Giàng
Điện thoại: 02203789101
174790 Bưu cục cấp 3 Văn Thai Thôn Văn Thai, Xã Cẩm Văn, Huyện Cẩm Giàng
Điện thoại: 02203780101
174830 Bưu cục cấp 3 Cầu Ghẽ Thôn Tràng Kỹ, Xã Tân Trường, Huyện Cẩm Giàng
Điện thoại: 02203786508
174820 Đại lý bưu điện Cẩm Hoàng 11 Thôn Phí Xá, Xã Cẩm Hoàng, Huyện Cẩm Giàng
Điện thoại: 780393
174780 Điểm BĐVHX Cẩm Vũ Thôn Phú Lộc, Xã Cẩm Vũ, Huyện Cẩm Giàng
Điện thoại: 780865
175000 Điểm BĐVHX Cẩm Đoài Thôn Ha Xá, Xã Cẩm Đoài, Huyện Cẩm Giàng
Điện thoại: 786866
174890 Điểm BĐVHX Ngọc Liên Thôn Thu Lãng, Xã Ngọc Liên, Huyện Cẩm Giàng
Điện thoại: 789007
174750 Điểm BĐVHX Cao An Thôn Đào Xá, Xã Cao An, Huyện Cẩm Giàng
Điện thoại: 786069
174870 Điểm BĐVHX Kim Giang Thôn La B, Xã Kim Giang, Huyện Cẩm Giàng
Điện thoại: 789278
174960 Điểm BĐVHX Lương Điền Thôn Bình Long, Xã Lương Điền, Huyện Cẩm Giàng
Điện thoại: 789279
174980 Điểm BĐVHX Cẩm Đông Thôn Chùa, Xã Cẩm Đông, Huyện Cẩm Giàng
Điện thoại: 786072
174760 Điểm BĐVHX Đức Chính Thôn An Phú, Xã Đức Chính, Huyện Cẩm Giàng
Điện thoại: 780216
174850 Điểm BĐVHX Cẩm Sơn Thôn 3, Xã Cẩm Sơn, Huyện Cẩm Giàng
Điện thoại: 789414
174950 Điểm BĐVHX Cẩm Điền Thôn Hoàng Xá, Xã Cẩm Điền, Huyện Cẩm Giàng
Điện thoại: 785117
174860 Điểm BĐVHX Thạch Lỗi Thôn Thạch Lỗi, Xã Thạch Lỗi, Huyện Cẩm Giàng
Điện thoại: 789557
174930 Điểm BĐVHX Cẩm Phúc Thôn Nguyễn A, Xã Cẩm Phúc, Huyện Cẩm Giàng
Điện thoại: 785469
174800 Điểm BĐVHX Cẩm Định Thôn Tân An, Xã Cẩm Định, Huyện Cẩm Giàng
Điện thoại: 780479
174910 Điểm BĐVHX Cẩm Hưng Thôn Đồng Xuyên, Xã Cẩm Hưng, Huyện Cẩm Giàng
Điện thoại: 789559
174940 Bưu cục cấp 3 Phúc Điền Thôn Lê Xá, Xã Cẩm Phúc, Huyện Cẩm Giàng
Điện thoại: 02203545549
174975 Bưu cục cấp 3 Đông Giao Thôn Đông Giao, Xã Lương Điền, Huyện Cẩm Giàng
Điện thoại: 02203788988
Mã bưu điện Cẩm Giàng, Hải Dương
3 (60%) 4 votes
Bình luận của bạn