Mã bưu điện Kim Thành, Hải Dương

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Chuyển phát nhanh bưu điện Vietnam post Kim Thành, Hải Dương cung cấp đầy đủ thông tin, địa chỉ, số điện thoại tất cả các bưu điện xã, phường tại Kim Thành, Hải Dương.

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
173100 Bưu cục cấp 2 Kim Thành Khu phố Ga, Thị Trấn Phú Thái, Huyện Kim Thành
Điện thoại: 02203720213
173170 Bưu cục cấp 3 Lai Khê Thôn Lai Khê, Xã Cộng Hoà, Huyện Kim Thành
Điện thoại: 02203729912
173280 Bưu cục cấp 3 Đồng Gia Thị tứ Đồng Gia, Xã Đồng Gia, Huyện Kim Thành
Điện thoại: 02203724101
173250 Đại lý bưu điện Kim Đính 1 Thôn Phù Tải 1, Xã Kim Đính, Huyện Kim Thành
Điện thoại: 720145
173150 Đại lý bưu điện Tuấn Hưng 2 Thôn Phạm Xá 1, Xã Tuấn Hưng, Huyện Kim Thành
Điện thoại: 720146
173180 Điểm BĐVHX Thượng Vũ Thôn Thượng Đỗ, Xã Thượng Vũ, Huyện Kim Thành
Điện thoại: 729903
173240 Điểm BĐVHX Kim Tân Thôn Viên Chử, Xã Kim Tân, Huyện Kim Thành
Điện thoại: 724275
173260 Điểm BĐVHX Bình Dân Thôn Phát Minh, Xã Bình Dân, Huyện Kim Thành
Điện thoại: 724274
173320 Điểm BĐVHX Tam Kỳ Thôn Kỳ Côi, Xã Tam Kỳ, Huyện Kim Thành
Điện thoại: 724273
173110 Điểm BĐVHX Kim Lương Thôn Lương Xá, Xã Kim Lương, Huyện Kim Thành
Điện thoại: 720108
173230 Điểm BĐVHX Kim Khê Thôn Cống Khê, Xã Kim Khê, Huyện Kim Thành
Điện thoại: 720105
173190 Điểm BĐVHX Lai Vu Thôn Minh Thành, Xã Lai Vu, Huyện Kim Thành
Điện thoại: 729603
173300 Điểm BĐVHX Đại Đức Thôn Kim Định, Xã Đại Đức, Huyện Kim Thành
Điện thoại: 724301
173290 Điểm BĐVHX Liên Hòa Thôn Hưng Hòa, Xã Liên Hoà, Huyện Kim Thành
Điện thoại: 724300
173160 Điểm BĐVHX Cổ Dũng Thôn Bắc, Xã Cổ Dũng, Huyện Kim Thành
Điện thoại: 729505
173200 Điểm BĐVHX Ngũ Phúc Thôn Bằng Lai, Xã Ngũ Phúc, Huyện Kim Thành
Điện thoại: 722107
173210 Điểm BĐVHX Kim Anh Thôn Văn Minh, Xã Kim Anh, Huyện Kim Thành
Điện thoại: 722106
173130 Điểm BĐVHX Kim Xuyên Thôn Quỳnh Khê, Xã Kim Xuyến, Huyện Kim Thành
Điện thoại: 722105
173140 Điểm BĐVHX Việt Hưng Thôn Cam Đông, Xã Việt Hưng, Huyện Kim Thành
Điện thoại: 729404
173270 Điểm BĐVHX Cẩm La Thôn Minh Tiến, Xã Cẩm La, Huyện Kim Thành
Điện thoại: 724011
Mã bưu điện Kim Thành, Hải Dương
2 (40%) 1 vote
Bình luận của bạn