Mã bưu điện Chí Linh, Hải Dương

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Tìm nhanh địa chỉ bưu điện, số điện thoại liên hệ và mã bưu bưu chính của các bưu cục gần bạn nhất ở Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương: Chí Linh, Phả Lại, Bến Tắm, Lục Đầu Giang, Đại lý bưu điện Hoàng Tiến 3, Tân Dân, Kiốt bưu điện Chợ Thiên, Cổ Thành, Nhân Huệ, An Lạc, Văn Đức, Hoàng Hoa Thám, Lê Lợi, Văn An, Cộng Hòa, Hoàng Tân, Chí Minh, Đồng Lạc, Kênh Giang, Thái Học, Hưng Đạo, Đại lý bưu điện Côn Sơn 4, Bắc An, Đại lý bưu điện Kiếp Bạc 5

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
174200 Bưu cục cấp 2 Chí Linh Khu phố Nguyễn Trãi 2, Phường Sao Đỏ, Thị xã Chí Linh
Điện thoại: 0220882203
174410 Bưu cục cấp 3 Phả Lại Khu phố Bình Dương, Phường Phả Lại, Thị xã Chí Linh
Điện thoại: 02203881101
174300 Bưu cục cấp 3 Bến Tắm Khu Trung Tâm, Phường Bến Tắm, Thị xã Chí Linh
Điện thoại: 02203887101
174420 Bưu cục cấp 3 Lục Đầu Giang Khu Lục Đầu Giang, Phường Phả Lại, Thị xã Chí Linh
Điện thoại: 02203881270
174280 Đại lý bưu điện Hoàng Tiến 3 Thôn Trung Tâm, Xã Hoàng Tiến, Thị xã Chí Linh
Điện thoại: 590101
174540 Bưu cục cấp 3 Tân Dân Thôn Tư Giang, Xã Tân Dân, Thị xã Chí Linh
Điện thoại: 02203888104
174511 Kiốt bưu điện Chợ Thiên Thôn Lạc Sơn, Phường Thái Học, Thị xã Chí Linh
Điện thoại: 888101
174480 Điểm BĐVHX Cổ Thành Thôn Nam Đoài, Xã Cổ Thành, Thị xã Chí Linh
Điện thoại: 881800
174500 Điểm BĐVHX Nhân Huệ Thôn Chí Linh, Xã Nhân Huệ, Thị xã Chí Linh
Điện thoại: 881801
174520 Điểm BĐVHX An Lạc Thôn Bờ Đa, Xã An Lạc, Thị xã Chí Linh
Điện thoại: 883901
174220 Điểm BĐVHX Văn Đức Thôn Khê Khẩu, Xã Văn Đức, Thị xã Chí Linh
Điện thoại: 883900
174350 Điểm BĐVHX Hoàng Hoa Thám Thôn Hố Sếu, Xã Hoàng Hoa Thám, Thị xã Chí Linh
Điện thoại: 887200
174370 Điểm BĐVHX Lê Lợi Khu Trung Tâm, Xã Lê Lợi, Thị xã Chí Linh
Điện thoại: 887300
174460 Điểm BĐVHX Văn An Thôn Trại Sen, Phường Văn An, Thị xã Chí Linh
Điện thoại: 884600
174240 Điểm BĐVHX Cộng Hòa Thôn Bích Động – Tân Tiến, Phường Cộng Hoà, Thị xã Chí Linh
Điện thoại: 884400
174260 Điểm BĐVHX Hoàng Tân Thôn Đại Tân, Phường Hoàng Tân, Thị xã Chí Linh
Điện thoại: 590200
174440 Điểm BĐVHX Chí Minh Thôn Khang Thọ, Phường Chí Minh, Thị xã Chí Linh
Điện thoại: 884700
174560 Điểm BĐVHX Đồng Lạc Thôn Trụ Hạ, Xã Đồng Lạc, Thị xã Chí Linh
Điện thoại: 888300
174570 Điểm BĐVHX Kênh Giang Thôn Tân Lập, Xã Kênh Giang, Thị xã Chí Linh
Điện thoại: 879600
174510 Điểm BĐVHX Thái Học Thôn Ninh Chấp, Phường Thái Học, Thị xã Chí Linh
Điện thoại: 585400
174390 Điểm BĐVHX Hưng Đạo Thôn Dinh Sơn, Xã Hưng Đạo, Thị xã Chí Linh
Điện thoại: 581500
174241 Đại lý bưu điện Côn Sơn 4 Thôn Tiên Sơn, Phường Cộng Hoà, Thị xã Chí Linh
Điện thoại: 586800
174336 Điểm BĐVHX Bắc An Thôn Cổ Mệnh, Xã Bắc An, Thị xã Chí Linh
Điện thoại: 886300
174399 Đại lý bưu điện Kiếp Bạc 5 Thôn Bắc Đẩu, Xã Hưng Đạo, Thị xã Chí Linh
Điện thoại: 886300
Mã bưu điện Chí Linh, Hải Dương
5 (100%) 2 votes
Bình luận của bạn