Mã bưu điện Tháp Mười, Đồng Tháp

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Cung cấp thông tin về địa chỉ, điện thoại, mã bưu cục, vị trí của Bưu Điện Tháp Mười trên bản đồ, cùng với cảm nhận của người sử dụng về Bưu Điện Tháp Mười.

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
871400 Bưu cục cấp 2 Tháp Mười Sô´36/4A, Đường Số 1 (khóm 1), Thị Trấn Mỹ An, Huyện Tháp Mười
Điện thoại: 0673 825656
871520 Bưu cục cấp 3 Trường Xuân Ấp 5a (01/a _ 128/a), Xã Trường Xuân, Huyện Tháp Mười
Điện thoại: 954101
871560 Bưu cục cấp 3 Đường Thét Ấp Mỹ Tây 2 (1157/c _ 1620/c), Xã Mỹ Quý, Huyện Tháp Mười
Điện thoại: 9569001
871600 Bưu cục cấp 3 Thanh Mỹ Ấp Hưng Lợi (301 _ 800), Xã Thanh Mỹ, Huyện Tháp Mười
Điện thoại: 967026
871620 Điểm BĐVHX Đốc Binh Kiều Ấp 5 (1012 _ 1449), Xã Đốc Binh Kiều, Huyện Tháp Mười
Điện thoại: 963001
871580 Điểm BĐVHX Hưng Thạnh Ấp 2a (244/b _ 613/b), Xã Hưng Thạnh, Huyện Tháp Mười
Điện thoại: 952101
871550 Điểm BĐVHX Thạnh Lợi Ấp 1 (01 _ 173), Xã Thạnh Lợi, Huyện Tháp Mười
Điện thoại: 952200
871510 Điểm BĐVHX Mỹ Hòa Ấp 1 (01a _ 226a), Xã Mỹ Hoà, Huyện Tháp Mười
Điện thoại: 960100
871590 Điểm BĐVHX Láng Biển Ấp 2 (141 _ 323), Xã Láng Biển, Huyện Tháp Mười
Điện thoại: 3948099
871610 Điểm BĐVHX Phú Điền Ấp Mỹ Thạnh (443/b1 _ 600/b1), Xã Phú Điền, Huyện Tháp Mười
Điện thoại: 965200
871561 Điểm BĐVHX Mỹ Quí Ấp Mỹ Tây 1 (714/c _ 1156/c), Xã Mỹ Quý, Huyện Tháp Mười
Điện thoại: 956999
871540 Điểm BĐVHX Mỹ Đông Ấp 4 (409/b _ 1045/b), Xã Mỹ Đông, Huyện Tháp Mười
Điện thoại: 825300
871490 Điểm BĐVHX Mỹ An Ấp Mỹ Thị B (291/a _ 668/a), Xã Mỹ An, Huyện Tháp Mười
Điện thoại: 825700
871500 Điểm BĐVHX Tân Kiều Ấp 3 (442/c _ 854/c), Xã Tân Kiều, Huyện Tháp Mười
Điện thoại: 823101
871530 Điểm BĐVHX Trường Xuân Khu Dân Cư An Phong (Đường Thét), Xã Trường Xuân, Huyện Tháp Mười
Điện thoại: 823101
871570 Bưu cục văn phòng VP BĐH THÁP MƯỜI Đường Số 1 (khóm 1), Thị Trấn Mỹ An, Huyện Tháp Mười
Điện thoại: 823101
Mã bưu điện Tháp Mười, Đồng Tháp
4 (80%) 1 vote
Bình luận của bạn