Mã bưu điện Thiệu Hoá, Thanh Hoá

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bảng tra cứu mã bưu điện, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các bưu điện thuộc Thiệu Hoá thuộc tỉnh Thanh Hoá: Thiệu Hóa, Ba Chè, Thiệu Chính, Thiệu Giao, Thiệu Hợp, Thiệu Thịnh, Thiệu Quang, Thiệu Giang, Thiệu Long, Thiệu Công, Thiệu Thành, Thiệu Ngọc, Thiệu Vũ, Thiệu Tiến, Thiệu Minh, Thiệu Nguyên, Thiệu Toán, Thiệu Hòa, Thiệu Tâm, Thiệu Viên, Thiệu Lý, Thiệu Vận, Thiệu Đô, Thiệu Trung, Thiệu Châu, Thiệu Tân, Thiệu Duy, Thiệu Phú, Thiệu Phúc, Bưu cục văn phòng VP BĐH THIỆU HÓA

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
445600 Bưu cục cấp 2 Thiệu Hóa Tiểu Khu 4, Thị Trấn Vạn Hà, Huyện Thiệu Hoá
Điện thoại: 037.3842998
445960 Bưu cục cấp 3 Ba Chè Thôn Trà Thượng, Xã Thiệu Đô, Huyện Thiệu Hoá
Điện thoại: 037.3829005
445930 Điểm BĐVHX Thiệu Chính Thôn Dân Sinh, Xã Thiệu Chính, Huyện Thiệu Hoá
Điện thoại: 698005
445990 Điểm BĐVHX Thiệu Giao Xóm 6, Xã Thiệu Giao, Huyện Thiệu Hoá
Điện thoại: 699021
445660 Điểm BĐVHX Thiệu Hợp Thôn Nam Bằng, Xã Thiệu Hợp, Huyện Thiệu Hoá
Điện thoại: 842053
445670 Điểm BĐVHX Thiệu Thịnh Thôn Phùng Thôn 1, Xã Thiệu Thịnh, Huyện Thiệu Hoá
Điện thoại: 842240
445680 Điểm BĐVHX Thiệu Quang Thôn Chí Cường, Xã Thiệu Quang, Huyện Thiệu Hoá
Điện thoại: 512114
445710 Điểm BĐVHX Thiệu Giang Thôn Trung Thôn, Xã Thiệu Giang, Huyện Thiệu Hoá
Điện thoại: 512115
445740 Điểm BĐVHX Thiệu Long Thôn Hưng Long, Xã Thiệu Long, Huyện Thiệu Hoá
Điện thoại: 842277
445760 Điểm BĐVHX Thiệu Công Thôn Liên Minh, Xã Thiệu Công, Huyện Thiệu Hoá
Điện thoại: 842223
445800 Điểm BĐVHX Thiệu Thành Thôn Thành Tiến, Xã Thiệu Thành, Huyện Thiệu Hoá
Điện thoại: 696217
445830 Điểm BĐVHX Thiệu Ngọc Thôn Tân Bình, Xã Thiệu Ngọc, Huyện Thiệu Hoá
Điện thoại: 696040
445820 Điểm BĐVHX Thiệu Vũ Thôn Cẩm Vân, Xã Thiệu Vũ, Huyện Thiệu Hoá
Điện thoại: 696224
445790 Điểm BĐVHX Thiệu Tiến Thôn Quang Trung, Xã Thiệu Tiến, Huyện Thiệu Hoá
Điện thoại: 696222
445850 Điểm BĐVHX Thiệu Minh Thôn Đồng Chí 1, Xã Thiệu Minh, Huyện Thiệu Hoá
Điện thoại: 698001
445620 Điểm BĐVHX Thiệu Nguyên Thôn Nguyên Sơn, Xã Thiệu Nguyên, Huyện Thiệu Hoá
Điện thoại: 842340
445860 Điểm BĐVHX Thiệu Toán Thôn Toán Hàng, Xã Thiệu Toán, Huyện Thiệu Hoá
Điện thoại: 698020
445920 Điểm BĐVHX Thiệu Hòa Thôn Dân Ái, Xã Thiệu Hoà, Huyện Thiệu Hoá
Điện thoại: 698100
445900 Điểm BĐVHX Thiệu Tâm Thôn Đồng Tiến 2, Xã Thiệu Tâm, Huyện Thiệu Hoá
Điện thoại: 829331
445880 Điểm BĐVHX Thiệu Viên Thôn Viên Nội, Xã Thiệu Viên, Huyện Thiệu Hoá
Điện thoại: 829143
445950 Điểm BĐVHX Thiệu Lý Thôn Nguyệt Lãng 1, Xã Thiệu Lý, Huyện Thiệu Hoá
Điện thoại: 829204
445870 Điểm BĐVHX Thiệu Vận Thôn Vận Quy, Xã Thiệu Vận, Huyện Thiệu Hoá
Điện thoại: 829565
445961 Điểm BĐVHX Thiệu Đô Thôn Cổ Đô, Xã Thiệu Đô, Huyện Thiệu Hoá
Điện thoại: 829187
445970 Điểm BĐVHX Thiệu Trung Thôn Trung, Xã Thiệu Trung, Huyện Thiệu Hoá
Điện thoại: 829330
445980 Điểm BĐVHX Thiệu Châu Thôn Yên Tân, Xã Thiệu Châu, Huyện Thiệu Hoá
Điện thoại: 829188
445640 Điểm BĐVHX Thiệu Tân Thôn 3, Xã Thiệu Tân, Huyện Thiệu Hoá
Điện thoại: 829332
445690 Điểm BĐVHX Thiệu Duy Thôn Đông Mỹ, Xã Thiệu Duy, Huyện Thiệu Hoá
Điện thoại: 842238
445730 Điểm BĐVHX Thiệu Phú Thôn Thuận Tôn, Xã Thiệu Phú, Huyện Thiệu Hoá
Điện thoại: 842342
445780 Điểm BĐVHX Thiệu Phúc Thôn Vĩ Thôn, Xã Thiệu Phúc, Huyện Thiệu Hoá
Điện thoại: 843341
445750 Bưu cục văn phòng VP BĐH THIỆU HÓA Tiểu Khu 1, Thị Trấn Vạn Hà, Huyện Thiệu Hoá
Điện thoại: 843341
Mã bưu điện Thiệu Hoá, Thanh Hoá
2 (40%) 1 vote
Bình luận của bạn