Mã bưu điện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Danh sách các điểm bưu điện Thuỷ Nguyên thuộc tỉnh Hải Phòng, tìm mã bưu điện: Thủy Nguyên, Trịnh Xá, Phả Lễ, Cầu Giá, Quảng Thanh, Tân Hoa, Ngũ Lão, Minh Đức, Dương Quan, An Sơn, An Lư, Cao Nhân, Chính Mỹ, Đông Sơn, Gia Đức, Gia Minh, Hòa Bình, Hoa Động, Hoàng Động, Hợp Thành, Kiền Bái, Kênh Giang, Kỳ Sơn, Lâm Động, Lại Xuân, Lập Lễ, Lưu Kiếm, Liên Khê, Minh Tân, Mỹ Đồng, Ngũ Lão, Phù Ninh, Phục Lễ, Quảng Thanh, Tân Dương, Thủy Đường, Thủy Triều, Tam Hưng, Trung Hà, Thủy Sơn, KCN VSIP, Bưu cục văn phòng VP BĐH Thủy Nguyên, KHL Thủy Nguyên

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
183000 Bưu cục cấp 2 Thủy Nguyên Sô´5, Đường Đà Nẵng, Thị Trấn Núi Đèo, Huyện Thuỷ Nguyên
Điện thoại: 031.3873956
183330 Bưu cục cấp 3 Trịnh Xá Làng Trịnh Xá, Xã Thiên Hương, Huyện Thuỷ Nguyên
Điện thoại: 031.3874216
183050 Bưu cục cấp 3 Phả Lễ Thôn 2, Xã Phả Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên
Điện thoại: 031.3875206
183200 Bưu cục cấp 3 Cầu Giá Thôn Chợ Tổng, Xã Lưu Kiếm, Huyện Thuỷ Nguyên
Điện thoại: 031.3975020
183300 Bưu cục cấp 3 Quảng Thanh Thôn Thanh Lăng, Xã Quảng Thanh, Huyện Thuỷ Nguyên
Điện thoại: 031.3673258
183370 Bưu cục cấp 3 Tân Hoa Thôn Đội 4, Xã Tân Dương, Huyện Thuỷ Nguyên
Điện thoại: 031.3774680
183140 Bưu cục cấp 3 Ngũ Lão Thôn 5 Trung Sơn, Xã Ngũ Lão, Huyện Thuỷ Nguyên
Điện thoại: 875203
183090 Bưu cục cấp 3 Minh Đức Khu Đường Phố, Thị Trấn Minh Đức, Huyện Thuỷ Nguyên
Điện thoại: 031.3875025
183390 Điểm BĐVHX Dương Quan Thôn Tả Quan, Xã Dương Quan, Huyện Thuỷ Nguyên
Điện thoại: 874031
183320 Điểm BĐVHX An Sơn Thôn Trại Sơn, Xã An Sơn, Huyện Thuỷ Nguyên
Điện thoại: 673340
183020 Điểm BĐVHX An Lư Thôn An Thắng, Xã An Lư, Huyện Thuỷ Nguyên
Điện thoại: 774612
183280 Điểm BĐVHX Cao Nhân Thôn Nhân Lý, Xã Cao Nhân, Huyện Thuỷ Nguyên
Điện thoại: 673338
183240 Điểm BĐVHX Chính Mỹ Thôn 9 (mỹ Cụ), Xã Chính Mỹ, Huyện Thuỷ Nguyên
Điện thoại: 673314
183180 Điểm BĐVHX Đông Sơn Thôn Thiên Đông, Xã Đông Sơn, Huyện Thuỷ Nguyên
Điện thoại: 774248
183110 Điểm BĐVHX Gia Đức Thôn Thôn Mời, Xã Gia Đức, Huyện Thuỷ Nguyên
Điện thoại: 774521
183160 Điểm BĐVHX Gia Minh Thôn Thủy Minh, Xã Gia Minh, Huyện Thuỷ Nguyên
Điện thoại: 774536
183120 Điểm BĐVHX Hòa Bình Thôn Thanh Bình, Xã Hoà Bình, Huyện Thuỷ Nguyên
Điện thoại: 873970
183360 Điểm BĐVHX Hoa Động Thôn Thôn 13, Xã Hoa Động, Huyện Thuỷ Nguyên
Điện thoại: 873967
183340 Điểm BĐVHX Hoàng Động Làng Lôi Động, Xã Hoàng Động, Huyện Thuỷ Nguyên
Điện thoại: 774226
183290 Điểm BĐVHX Hợp Thành Thôn Câu Nội, Xã Hợp Thành, Huyện Thuỷ Nguyên
Điện thoại: 673341
183270 Điểm BĐVHX Kiền Bái Thôn 6 (tam Đông), Xã Kiền Bái, Huyện Thuỷ Nguyên
Điện thoại: 873971
183190 Điểm BĐVHX Kênh Giang Thôn Trại Kênh, Xã Kênh Giang, Huyện Thuỷ Nguyên
Điện thoại: 873182
183250 Điểm BĐVHX Kỳ Sơn Thôn Vũ Lao, Xã Kỳ Sơn, Huyện Thuỷ Nguyên
Điện thoại: 673312
183350 Điểm BĐVHX Lâm Động Thôn Thôn Đền, Xã Lâm Động, Huyện Thuỷ Nguyên
Điện thoại: 774198
183260 Điểm BĐVHX Lại Xuân Thôn Pháp Cổ, Xã Lại Xuân, Huyện Thuỷ Nguyên
Điện thoại: 673025
183400 Điểm BĐVHX Lập Lễ Thôn Lạch Sẽ, Xã Lập Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên
Điện thoại: 875490
183201 Điểm BĐVHX Lưu Kiếm Thôn Phúc Nam, Xã Lưu Kiếm, Huyện Thuỷ Nguyên
Điện thoại: 774461
183210 Điểm BĐVHX Liên Khê Thôn Thiểm Trại, Xã Liên Khê, Huyện Thuỷ Nguyên
Điện thoại: 873197
183150 Điểm BĐVHX Minh Tân Thôn Hồng Thạch, Xã Minh Tân, Huyện Thuỷ Nguyên
Điện thoại: 774486
183230 Điểm BĐVHX Mỹ Đồng Thôn Phương Mỹ, Xã Mỹ Đồng, Huyện Thuỷ Nguyên
Điện thoại: 774363
183141 Điểm BĐVHX Ngũ Lão Thôn 5 Trung Sơn, Xã Ngũ Lão, Huyện Thuỷ Nguyên
Điện thoại: 875608
183310 Điểm BĐVHX Phù Ninh Thôn Phù Lưu, Xã Phù Ninh, Huyện Thuỷ Nguyên
Điện thoại: 673337
183070 Điểm BĐVHX Phục Lễ Thôn Trung, Xã Phục Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên
Điện thoại: 875658
183301 Điểm BĐVHX Quảng Thanh Thôn Thanh Lăng, Xã Quảng Thanh, Huyện Thuỷ Nguyên
Điện thoại: 673325
183371 Điểm BĐVHX Tân Dương Thôn Đội 2, Xã Tân Dương, Huyện Thuỷ Nguyên
Điện thoại: 873071
183170 Điểm BĐVHX Thủy Đường Làng Văn Hóa Thủy Tú, Xã Thủy Đường, Huyện Thuỷ Nguyên
Điện thoại: 774403
183040 Điểm BĐVHX Thủy Triều Thôn Tuy Lạc, Xã Thủy Triều, Huyện Thuỷ Nguyên
Điện thoại: 774621
183080 Điểm BĐVHX Tam Hưng Thôn Do Nghi, Xã Tam Hưng, Huyện Thuỷ Nguyên
Điện thoại: 875655
183130 Điểm BĐVHX Trung Hà Thôn Chung Mỹ, Xã Trung Hà, Huyện Thuỷ Nguyên
Điện thoại: 774594
183010 Điểm BĐVHX Thủy Sơn Thôn Dực Liẽn(xóm 5,6,7), Xã Thủy Sơn, Huyện Thuỷ Nguyên
Điện thoại: 774070
183380 Bưu cục cấp 3 KCN VSIP Khu Công nghiệp VSIP, Xã Tân Dương, Huyện Thuỷ Nguyên
Điện thoại: 031.3916696
183440 Bưu cục văn phòng VP BĐH Thủy Nguyên Đường Đà Nẵng, Thị Trấn Núi Đèo, Huyện Thuỷ Nguyên
Điện thoại: 031.3916696
183410 Bưu cục cấp 3 KHL Thủy Nguyên Khu Trung Tâm Tt Minh Đức, Thị Trấn Minh Đức, Huyện Thuỷ Nguyên
Điện thoại: 031.3916696
Mã bưu điện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng
2.7 (53.33%) 6 votes
Bình luận của bạn