Mã bưu điện Trà Cú, Trà Vinh

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bảng tra cứu mã bưu điện, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các bưu điện thuộc Trà Cú thuộc tỉnh Trà Vinh: Trà Cú, Phước Hưng, Đại An, An Quãng Hữu, Tập Sơn, Lưu Nghiệp Anh, Định An, Ngãi Xuyên, Kim Sơn, Ngọc Biên, Hàm Giang, Tân Hiệp, Long Hiệp, Thanh Sơn, Tân Sơn

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
943000 Bưu cục cấp 2 Trà Cú Khóm 4, Thị Trấn Trà Cú, Huyện Trà Cú
Điện thoại: 874200
943120 Bưu cục cấp 3 Phước Hưng Ấp Chợ, Xã Phước Hưng, Huyện Trà Cú
Điện thoại: 877200
943240 Bưu cục cấp 3 Đại An Ấp Chợ, Xã Đại An, Huyện Trà Cú
Điện thoại: 878200
943180 Điểm BĐVHX An Quãng Hữu Ấp Chợ, Xã An Quãng Hữu, Huyện Trà Cú
Điện thoại: 870003
943140 Điểm BĐVHX Tập Sơn Ấp Chợ, Xã Tập Sơn, Huyện Trà Cú
Điện thoại: 879300
943160 Điểm BĐVHX Lưu Nghiệp Anh Ấp Chợ, Xã Lưu Nghiệp Anh, Huyện Trà Cú
Điện thoại: 871100
943220 Điểm BĐVHX Định An Ấp Chợ, Xã Định An, Huyện Trà Cú
Điện thoại: 878508
943080 Điểm BĐVHX Ngãi Xuyên Ấp Xoài Xiêm, Xã Ngãi Xuyên, Huyện Trà Cú
Điện thoại: 665100
943320 Điểm BĐVHX Kim Sơn Ấp Trà Cú A, Xã Kim Sơn, Huyện Trà Cú
Điện thoại: 676200
943040 Điểm BĐVHX Ngọc Biên Ấp Ba Cụm, Xã Ngọc Biên, Huyện Trà Cú
Điện thoại: 667100
943200 Điểm BĐVHX Hàm Giang Ấp Trà Tro A, Xã Hàm Giang, Huyện Trà Cú
Điện thoại: 878510
943100 Điểm BĐVHX Tân Hiệp Ấp Long Trường, Xã Tân Hiệp, Huyện Trà Cú
Điện thoại: 675100
943060 Điểm BĐVHX Long Hiệp Ấp Chợ, Xã Long Hiệp, Huyện Trà Cú
Điện thoại: 671100
943027 Điểm BĐVHX Thanh Sơn Ấp Giồng Ông Thình, Xã Thanh Sơn, Huyện Trà Cú
Điện thoại: 676100
943309 Điểm BĐVHX Tân Sơn Ấp Đồn Điền, Xã Tân Sơn, Huyện Trà Cú
Điện thoại: 879100
Mã bưu điện Trà Cú, Trà Vinh
4 (80%) 1 vote
Bình luận của bạn