Mã bưu điện Càng Long, Trà Vinh

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Danh sách các điểm bưu điện Càng Long thuộc tỉnh Trà Vinh, tìm mã bưu điện: Càng Long, Tân An, Bình Phú, Nhị Long, Phương Thạnh, An Trường A, Mỹ Cẩm, Tân Bình, Huyền Hội, Đức Mỹ, An Trường, Đại Phước, Đại Phúc, Nhị Long Phú

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
941700 Bưu cục cấp 2 Càng Long Cụm Khóm 4, Thị Trấn Càng Long, Huyện Càng Long
Điện thoại: 882200
941890 Điểm BĐVHX Tân An Ấp Tân An Chợ, Xã Tân An, Huyện Càng Long
Điện thoại: 886100
941930 Điểm BĐVHX Bình Phú Ấp Nguyệt Lãng B, Xã Bình Phú, Huyện Càng Long
Điện thoại: 888504
941750 Điểm BĐVHX Nhị Long Ấp Đon, Xã Nhị Long, Huyện Càng Long
Điện thoại: 881100
941950 Điểm BĐVHX Phương Thạnh Ấp Đầu Giồng, Xã Phương Thạnh, Huyện Càng Long
Điện thoại: 880100
941830 Điểm BĐVHX An Trường A Ấp 9 B, Xã An Trường A, Huyện Càng Long
Điện thoại: 887600
941810 Điểm BĐVHX Mỹ Cẩm Ấp Số 4, Xã Mỹ Cẩm, Huyện Càng Long
Điện thoại: 542100
941870 Điểm BĐVHX Tân Bình Ấp Trà Ốp B, Xã Tân Bình, Huyện Càng Long
Điện thoại: 580100
941910 Điểm BĐVHX Huyền Hội Ấp Lưu Tư, Xã Huyền Hội, Huyện Càng Long
Điện thoại: 552100
941791 Điểm BĐVHX Đức Mỹ Ấp Mỹ Hiệp, Xã Đức Mỹ, Huyện Càng Long
Điện thoại: 889400
941850 Điểm BĐVHX An Trường Ấp 7 A, Xã An Trường , Huyện Càng Long
Điện thoại: 575300
941770 Điểm BĐVHX Đại Phước Ấp Long Hòa, Xã Đại Phước, Huyện Càng Long
Điện thoại: 789100
941990 Điểm BĐVHX Đại Phúc Ấp Tân Định, Xã Đại Phúc, Huyện Càng Long
Điện thoại: 880700
941970 Điểm BĐVHX Nhị Long Phú Ấp Hiệp Phú, Xã Nhị Long Phú, Huyện Càng Long
Điện thoại: 881400
Mã bưu điện Càng Long, Trà Vinh
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn