Mã bưu điện Duyên Hải, Trà Vinh

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Danh sách 12 địa chỉ Bưu điện ở Duyên Hải, Trà Vinh: Bưu cục cấp 2 Duyên Hải, Bưu cục cấp 3 Long Hữu, Điểm BĐVHX Long Khánh, Điểm BĐVHX Ngũ Lạc, Điểm BĐVHX Long Vĩnh, Điểm BĐVHX Trường Long Hòa, Bưu cục cấp 3 Dân Thành, Điểm BĐVHX Hiệp Thạnh, Điểm BĐVHX Đông Hải, Điểm BĐVHX Long Tòan, Điểm BĐVHX Đôn Châu, Điểm BĐVHX Đôn Xuân

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
943900 Bưu cục cấp 2 Duyên Hải Khu Tổ 3, Thị Trấn Duyên Hải, Huyện Duyên Hải
Điện thoại: 832444
943970 Bưu cục cấp 3 Long Hữu Ấp 10, Xã Long Hữu , Huyện Duyên Hải
Điện thoại: 836200
944010 Điểm BĐVHX Long Khánh Ấp Tân Khánh, Xã Long Khánh, Huyện Duyên Hải
Điện thoại: 837100
943990 Điểm BĐVHX Ngũ Lạc Ấp Rọ Say, Xã Ngũ Lạc, Huyện Duyên Hải
Điện thoại: 838100
944020 Điểm BĐVHX Long Vĩnh Ấp Kinh Đào, Xã Long Vĩnh, Huyện Duyên Hải
Điện thoại: 830100
943930 Điểm BĐVHX Trường Long Hòa Ấp Ba Động, Xã Trường Long Hoà, Huyện Duyên Hải
Điện thoại: 839100
944050 Bưu cục cấp 3 Dân Thành Ấp Giồng Giếng, Xã Dân Thành, Huyện Duyên Hải
Điện thoại: 739555
943940 Điểm BĐVHX Hiệp Thạnh Ấp Cây Da, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Duyên Hải
Điện thoại: 831050
944040 Điểm BĐVHX Đông Hải Ấp Định An, Xã Đông Hải, Huyện Duyên Hải
Điện thoại: 737121
943950 Điểm BĐVHX Long Tòan Ấp Phước Trị, Xã Long Toàn, Huyện Duyên Hải
Điện thoại: 732100
944080 Điểm BĐVHX Đôn Châu Ấp La Bang Chợ, Xã Đôn Châu, Huyện Duyên Hải
Điện thoại: 732100
944090 Điểm BĐVHX Đôn Xuân Ấp Chợ, Xã Đôn Xuân, Huyện Duyên Hải
Điện thoại: 732100
Mã bưu điện Duyên Hải, Trà Vinh
5 (100%) 1 vote
Bình luận của bạn