Mã bưu điện Vĩnh Hưng, Long An

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Danh sách 12 địa chỉ Bưu điện ở Vĩnh Hưng, Long An: Bưu cục cấp 2 Vĩnh Hưng, Điểm BĐVHX Thái Bình Trung, Điểm BĐVHX Thái Trị, Điểm BĐVHX Vĩnh Bình, Điểm BĐVHX Khánh Hưng, Điểm BĐVHX Vĩnh Thuận, Điểm BĐVHX Vĩnh Trị, Điểm BĐVHX Hưng Điền A, Điểm BĐVHX Hưng Điền 2, Điểm BĐVHX Tuyên Bình Tây, Điểm BĐVHX Tuyên Bình, Điểm BĐVHX Vĩnh Bình 2

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
855100 Bưu cục cấp 2 Vĩnh Hưng Khu phố 1, Thị Trấn Vĩnh Hưng, Huyện Vĩnh Hưng
Điện thoại: 02723847008
855120 Điểm BĐVHX Thái Bình Trung Ấp Trung Trực, Xã Thái Bình Trung, Huyện Vĩnh Hưng
Điện thoại: 072973635
855130 Điểm BĐVHX Thái Trị Ấp Thái Quang, Xã Thái Trị, Huyện Vĩnh Hưng
Điện thoại: 072847692
855110 Điểm BĐVHX Vĩnh Bình Ấp 1, Xã Vĩnh Bình, Huyện Vĩnh Hưng
Điện thoại: 072847634
855160 Điểm BĐVHX Khánh Hưng Ấp Gò Châu Mai, Xã Khánh Hưng, Huyện Vĩnh Hưng
Điện thoại: 072978636
855180 Điểm BĐVHX Vĩnh Thuận Ấp Kinh Mới, Xã Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Hưng
Điện thoại: 072978636
855170 Điểm BĐVHX Vĩnh Trị Ấp Gò Cát, Xã Vĩnh Trị, Huyện Vĩnh Hưng
Điện thoại: 072848220
855140 Điểm BĐVHX Hưng Điền A Ấp 2, Xã Hưng Điền A, Huyện Vĩnh Hưng
Điện thoại: 072848220
855141 Điểm BĐVHX Hưng Điền 2 Ấp Tà Nu, Xã Hưng Điền A, Huyện Vĩnh Hưng
Điện thoại: 072978998
855190 Điểm BĐVHX Tuyên Bình Tây Ấp Cả Rưng, Xã Tuyên Bình Tây, Huyện Vĩnh Hưng
Điện thoại: 072848720
855205 Điểm BĐVHX Tuyên Bình Ấp Rạch Mây, Xã Tuyên Bình, Huyện Vĩnh Hưng
Điện thoại: 072971345
855116 Điểm BĐVHX Vĩnh Bình 2 Ấp 1, Xã Vĩnh Bình, Huyện Vĩnh Hưng
Điện thoại: 0723971789
Mã bưu điện Vĩnh Hưng, Long An
4.5 (90%) 6 votes
Bình luận của bạn