Mã bưu điện Ân Thi, Hưng Yên

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bảng tra cứu mã bưu điện, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các bưu điện thuộc Ân Thi thuộc tỉnh Hưng Yên: Ân Thi, Tân Phúc, Đa Lộc, Chợ Thi, Hoàng Hoa Thám, Văn Nhuệ, Quang Vinh, Bãi Sậy, Phù Ủng, Bắc Sơn, Đào Dương, Vân Du, Xuân Trúc, Quảng Lãng, Nguyễn Trãi, Đặng Lễ, Cẩm Ninh, Hồ Tùng Mậu, Tiền Phong, Hồng Vân, Hạ Lễ

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
161800 Bưu cục cấp 2 Ân Thi Sô´1, Phố Nguyễn Trung Ngạn, Thị Trấn Ân Thi, Huyện Ân Thi
Điện thoại: 03213 837837
161840 Bưu cục cấp 3 Tân Phúc Thôn Phúc Tá, Xã Tân Phúc, Huyện Ân Thi
Điện thoại: 835101
162090 Bưu cục cấp 3 Đa Lộc Thôn Đa Lộc, Xã Đa Lộc, Huyện Ân Thi
Điện thoại: 830109
162040 Bưu cục cấp 3 Chợ Thi Thôn Trai Thôn, Xã Hồng Quang, Huyện Ân Thi
Điện thoại: 832101
161830 Điểm BĐVHX Hoàng Hoa Thám Thôn An Bá, Xã Hoàng Hoa Thám, Huyện Ân Thi
Điện thoại: 830690
161820 Điểm BĐVHX Văn Nhuệ Thôn Văn Trạch, Xã Văn Nhuệ, Huyện Ân Thi
Điện thoại: 843005
161930 Điểm BĐVHX Quang Vinh Thôn Đỗ Thượng, Xã Quang Vinh, Huyện Ân Thi
Điện thoại: 830431
161860 Điểm BĐVHX Bãi Sậy Thôn Bối Khê, Xã Bãi Sậy, Huyện Ân Thi
Điện thoại: 836007
161880 Điểm BĐVHX Phù Ủng Thôn Xa Lung, Xã Phù Ủng, Huyện Ân Thi
Điện thoại: 836600
161900 Điểm BĐVHX Bắc Sơn Thôn Phần Hà, Xã Bắc Sơn, Huyện Ân Thi
Điện thoại: 836034
161920 Điểm BĐVHX Đào Dương Thôn Đào Xá, Xã Đào Dương, Huyện Ân Thi
Điện thoại: 836034
161940 Điểm BĐVHX Vân Du Thôn Kênh Bối, Xã Vân Du, Huyện Ân Thi
Điện thoại: 830116
161960 Điểm BĐVHX Xuân Trúc Thôn Trúc Đình, Xã Xuân Trúc, Huyện Ân Thi
Điện thoại: 830115
161970 Điểm BĐVHX Quảng Lãng Thôn Bình Hồ, Xã Quảng Lãng, Huyện Ân Thi
Điện thoại: 830082
162080 Điểm BĐVHX Nguyễn Trãi Thôn Nhân Vũ, Xã Nguyễn Trãi, Huyện Ân Thi
Điện thoại: 842643
161980 Điểm BĐVHX Đặng Lễ Thôn Cổ Lễ, Xã Đặng Lễ, Huyện Ân Thi
Điện thoại: 830081
162000 Điểm BĐVHX Cẩm Ninh Thôn Ninh Thôn, Xã Cẩm Ninh, Huyện Ân Thi
Điện thoại: 830102
162020 Điểm BĐVHX Hồ Tùng Mậu Thôn Gạo Bắc, Xã Hồ Tùng Mậu, Huyện Ân Thi
Điện thoại: 834013
162070 Điểm BĐVHX Tiền Phong Thôn Bình Lăng, Xã Tiền Phong, Huyện Ân Thi
Điện thoại: 832142
162030 Điểm BĐVHX Hồng Vân Thôn Trà Phương, Xã Hồng Vân, Huyện Ân Thi
Điện thoại: 833048
162050 Điểm BĐVHX Hạ Lễ Thôn 4, Xã Hạ Lễ, Huyện Ân Thi
Điện thoại: 832141
Mã bưu điện Ân Thi, Hưng Yên
3 (60%) 2 votes
Bình luận của bạn