Mã bưu điện Tiên Lữ, Hưng Yên

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Tổng hợp đầy đủ thông về bưu cục như mã bưu điện, địa chỉ giao dịch, số điện thoại cơ quan, thời gian làm việc của các bưu điện Tiên Lữ thuộc tỉnh Hưng Yên: Tiên Lữ, Thụy Lôi, Ba Hàng, Lệ Xá, Ngô Quyền, Hưng Đạo, Nhật Tân, Dị Chế, An Viên, Đức Thắng, Trung Dũng, Cương Chính, Minh Phượng, Hải Triều, Thiện Phiến

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
161300 Bưu cục cấp 2 Tiên Lữ Khu 1, Thị Trấn Vương, Huyện Tiên Lữ
Điện thoại: 0321 3872872
161430 Bưu cục cấp 3 Thụy Lôi Thôn Thụy Lôi, Xã Thụy Lôi, Huyện Tiên Lữ
Điện thoại: 875101
161370 Bưu cục cấp 3 Ba Hàng Khu phố Ba Hàng, Xã Thủ Sĩ, Huyện Tiên Lữ
Điện thoại: 877707
161490 Điểm BĐVHX Lệ Xá Thôn Phù Liễu, Xã Lệ Xá, Huyện Tiên Lữ
Điện thoại: 875265
161320 Điểm BĐVHX Ngô Quyền Thôn Đại Nại, Xã Ngô Quyền, Huyện Tiên Lữ
Điện thoại: 395016
161330 Điểm BĐVHX Hưng Đạo Thôn Tam Nông, Xã Hưng Đạo, Huyện Tiên Lữ
Điện thoại: 873297
161340 Điểm BĐVHX Nhật Tân Thôn An Trạch, Xã Nhật Tân, Huyện Tiên Lữ
Điện thoại: 873031
161350 Điểm BĐVHX Dị Chế Thôn Dị Chế, Xã Dị Chế, Huyện Tiên Lữ
Điện thoại: 874056
161360 Điểm BĐVHX An Viên Khu Nội Thượng, Xã An Viên, Huyện Tiên Lữ
Điện thoại: 873030
161450 Điểm BĐVHX Đức Thắng Thôn An Lạc, Xã Đức Thắng, Huyện Tiên Lữ
Điện thoại: 875138
161480 Điểm BĐVHX Trung Dũng Thôn Canh Hoạch, Xã Trung Dũng, Huyện Tiên Lữ
Điện thoại: 39512012
161460 Điểm BĐVHX Cương Chính Thôn Bái Khê, Xã Cương Chính, Huyện Tiên Lữ
Điện thoại: 886003
161470 Điểm BĐVHX Minh Phượng Thôn Điềm Tây, Xã Minh Phượng, Huyện Tiên Lữ
Điện thoại: 875149
161440 Điểm BĐVHX Hải Triều Thôn Hải Yến, Xã Hải Triều, Huyện Tiên Lữ
Điện thoại: 875279
161380 Điểm BĐVHX Thiện Phiến Thôn Nam Sơn, Xã Thiện Phiến, Huyện Tiên Lữ
Điện thoại: 877839
Mã bưu điện Tiên Lữ, Hưng Yên
5 (100%) 1 vote
Bình luận của bạn