Mã bưu điện Văn Lâm, Hưng Yên

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Chuyển phát nhanh bưu điện Vietnam post Văn Lâm, Hưng Yên cung cấp đầy đủ thông tin, địa chỉ, số điện thoại tất cả các bưu điện xã, phường tại Văn Lâm, Hưng Yên.

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
163500 Bưu cục cấp 2 Văn Lâm Thị Trấn Như Quỳnh, Huyện Văn Lâm
Điện thoại: 0321 3789789
163507 Bưu cục cấp 3 Như Quỳnh Thị Trấn Như Quỳnh, Huyện Văn Lâm
Điện thoại: 987596
163511 Bưu cục cấp 3 Bưu Cục KHL-TMĐT Văn Lâm Thị Trấn Như Quỳnh, Huyện Văn Lâm
Điện thoại: 987596
163670 Bưu cục cấp 3 Lạc Đạo Thôn Ngọc, Xã Lạc Đạo, Huyện Văn Lâm
Điện thoại: 990100
163640 Bưu cục cấp 3 Đại Đồng Thôn Đại Từ, Xã Đại Đồng, Huyện Văn Lâm
Điện thoại: 983101
163530 Bưu cục cấp 3 Trưng Trắc Thôn Tuấn Dị, Xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm
Điện thoại: 0321 3997100
163660 Điểm BĐVHX Chỉ Đạo Thôn Đông Mai, Xã Chỉ Đạo, Huyện Văn Lâm
Điện thoại: 983004
163620 Điểm BĐVHX Việt Hưng Thôn Mễ Đậu, Xã Việt Hưng, Huyện Văn Lâm
Điện thoại: 983002
163590 Điểm BĐVHX Lương Tài Thôn Lương Tài, Xã Lương Tài, Huyện Văn Lâm
Điện thoại: 983008
163520 Điểm BĐVHX Tân Quang Khu phố Dầu, Xã Tân Quang, Huyện Văn Lâm
Điện thoại: 980101
163570 Điểm BĐVHX Đình Dù Thôn Đình Dù, Xã Đình Dù, Huyện Văn Lâm
Điện thoại: 994011
163580 Điểm BĐVHX Minh Hải Thôn Khách, Xã Minh Hải, Huyện Văn Lâm
Điện thoại: 981514
163550 Điểm BĐVHX Lạc Hồng Thôn Minh Hải, Xã Lạc Hồng, Huyện Văn Lâm
Điện thoại: 982037
Mã bưu điện Văn Lâm, Hưng Yên
3.2 (64%) 5 votes
Bình luận của bạn