Mã bưu điện Yên Mỹ, Hưng Yên

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu cục Yên Mỹ thuộc tỉnh Hưng Yên, bao gồm: Yên Mỹ, Trai Trang, Từ Hồ, Minh Châu, Trung Hòa, Ngọc Long, Lưu Xá, Nghĩa Hiệp, Giai Phạm, Đồng Than, Hoàn Long, Việt Cường, Thanh Long, Yên Hòa, Trung Hưng, Tân Việt, Lý Thường Kiệt

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
162900 Bưu cục cấp 2 Yên Mỹ Đường 39, Xã Tân Lập, Huyện Yên Mỹ
Điện thoại: 0321 961961
162960 Bưu cục cấp 3 Trai Trang Thôn Trai Trang, Thị Trấn Yên Mỹ, Huyện Yên Mỹ
Điện thoại: 964102
163010 Bưu cục cấp 3 Từ Hồ Thôn Từ Hồ, Xã Yên Phú, Huyện Yên Mỹ
Điện thoại: 965101
163040 Bưu cục cấp 3 Minh Châu Thôn Lực Điền, Xã Minh Châu, Huyện Yên Mỹ
Điện thoại: 975101
163070 Điểm BĐVHX Trung Hòa Thôn Thiên Lộc, Xã Trung Hoà, Huyện Yên Mỹ
Điện thoại: 971027
162950 Điểm BĐVHX Ngọc Long Thôn Chi Long, Xã Ngọc Long, Huyện Yên Mỹ
Điện thoại: 964511
162920 Điểm BĐVHX Lưu Xá Thôn Lưu Trung, Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ
Điện thoại: 964804
162930 Điểm BĐVHX Nghĩa Hiệp Thôn Thanh Xá, Xã Nghĩa Hiệp, Huyện Yên Mỹ
Điện thoại: 963146
162940 Điểm BĐVHX Giai Phạm Thôn Yên Phú, Xã Giai Phạm, Huyện Yên Mỹ
Điện thoại: 967001
162980 Điểm BĐVHX Đồng Than Thôn Đồng Than, Xã Đồng Than, Huyện Yên Mỹ
Điện thoại: 964510
163000 Điểm BĐVHX Hoàn Long Thôn Đại Hạnh, Xã Hoàn Long, Huyện Yên Mỹ
Điện thoại: 965611
163030 Điểm BĐVHX Việt Cường Thôn Mỹ Xá, Xã Việt Cường, Huyện Yên Mỹ
Điện thoại: 975010
162970 Điểm BĐVHX Thanh Long Thôn Châu Xá, Xã Thanh Long, Huyện Yên Mỹ
Điện thoại: 963148
163020 Điểm BĐVHX Yên Hòa Thôn Khóa Nhu, Xã Yên Hoà, Huyện Yên Mỹ
Điện thoại: 966017
163090 Điểm BĐVHX Trung Hưng Thôn Trung Đạo, Xã Trung Hưng, Huyện Yên Mỹ
Điện thoại: 960039
163060 Điểm BĐVHX Tân Việt Thôn Lãng Cầu, Xã Tân Việt, Huyện Yên Mỹ
Điện thoại: 977020
163050 Điểm BĐVHX Lý Thường Kiệt Thôn Tổ Hỏa, Xã Lý Thường Kiệt, Huyện Yên Mỹ
Điện thoại: 976021
Mã bưu điện Yên Mỹ, Hưng Yên
3 (60%) 2 votes
Bình luận của bạn