Mã bưu điện Khoái Châu, Hưng Yên

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Danh sách các điểm bưu điện Khoái Châu thuộc tỉnh Hưng Yên, tìm mã bưu điện: Khoái Châu, Đông Tảo, Bô Thời, Đông Kết, Tân Châu, Đại Hưng, Thuần Hưng, An Vỹ, Dân Tiến, Đồng Tiến, Ông Đình, Tân Dân, Bình Minh, Dạ Trạch, Hàm Tử, Tứ Dân, Bình Kiều, Việt Hòa, Phùng Hưng, Liên Khê, Đông Ninh, Chí Tân, Đại Tập, Thành Công, Nhuế Dương

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
162500 Bưu cục cấp 2 Khoái Châu Đường 204, Thị Trấn Khoái Châu, Huyện Khoái Châu
Điện thoại: 03213 911 911
162580 Bưu cục cấp 3 Đông Tảo Thôn Đông Kim, Xã Đông Tảo, Huyện Khoái Châu
Điện thoại: 915813
162511 Bưu cục cấp 3 Bô Thời Thị tứ Bô Thời, Xã Hồng Tiến, Huyện Khoái Châu
Điện thoại: 0321 3920101
162620 Bưu cục cấp 3 Đông Kết Xóm 23, Xã Đông Kết, Huyện Khoái Châu
Điện thoại: 910104
162680 Bưu cục cấp 3 Tân Châu Thôn Hợp Hòa, Xã Tân Châu, Huyện Khoái Châu
Điện thoại: 923101
162750 Bưu cục cấp 3 Đại Hưng Thôn 1, Xã Đại Hưng, Huyện Khoái Châu
Điện thoại: 918101
162720 Bưu cục cấp 3 Thuần Hưng Thôn Sài Thị, Xã Thuần Hưng, Huyện Khoái Châu
Điện thoại: 918201
162540 Điểm BĐVHX An Vỹ Thôn Trung, Xã An Vĩ, Huyện Khoái Châu
Điện thoại: 910516
162530 Điểm BĐVHX Dân Tiến Thôn Đào Viên, Xã Dân Tiến, Huyện Khoái Châu
Điện thoại: 713026
162520 Điểm BĐVHX Đồng Tiến Thôn Thổ Khối, Xã Đồng Tiến, Huyện Khoái Châu
Điện thoại: 922082
162550 Điểm BĐVHX Ông Đình Thôn Thống Nhất, Xã Ông Đình, Huyện Khoái Châu
Điện thoại: 910410
162560 Điểm BĐVHX Tân Dân Thôn Dương Trạch, Xã Tân Dân, Huyện Khoái Châu
Điện thoại: 910507
162594 Điểm BĐVHX Bình Minh Thôn Thiết Trụ, Xã Bình Minh, Huyện Khoái Châu
Điện thoại: 910507
162570 Điểm BĐVHX Dạ Trạch Thôn Đức Nhuận, Xã Dạ Trạch, Huyện Khoái Châu
Điện thoại: 915652
162600 Điểm BĐVHX Hàm Tử Thôn An Cảnh, Xã Hàm Tử, Huyện Khoái Châu
Điện thoại: 910498
162610 Điểm BĐVHX Tứ Dân Thôn Toàn Thắng, Xã Tứ Dân, Huyện Khoái Châu
Điện thoại: 928009
162660 Điểm BĐVHX Bình Kiều Thôn Bình Kiều, Xã Bình Kiều, Huyện Khoái Châu
Điện thoại: 910219
162770 Điểm BĐVHX Việt Hòa Thôn Yên Khê, Xã Việt Hoà, Huyện Khoái Châu
Điện thoại: 921303
162760 Điểm BĐVHX Phùng Hưng Thôn Ngọc Thượng, Xã Phùng Hưng, Huyện Khoái Châu
Điện thoại: 910092
162670 Điểm BĐVHX Liên Khê Thôn Cẩm Khê, Xã Liên Khê, Huyện Khoái Châu
Điện thoại: 910399
162690 Điểm BĐVHX Đông Ninh Thôn Duyên Linh, Xã Đông Ninh, Huyện Khoái Châu
Điện thoại: 925701
162710 Điểm BĐVHX Chí Tân Thôn Nghi Xuyên, Xã Chí Tân, Huyện Khoái Châu
Điện thoại: 919700
162700 Điểm BĐVHX Đại Tập Thôn Chi Lăng, Xã Đại Tập, Huyện Khoái Châu
Điện thoại: 925101
162730 Điểm BĐVHX Thành Công Thôn Hương Quất 2, Xã Thành Công, Huyện Khoái Châu
Điện thoại: 918155
162740 Điểm BĐVHX Nhuế Dương Thôn Lê Lợi, Xã Nhuế Dương, Huyện Khoái Châu
Điện thoại: 918154
Mã bưu điện Khoái Châu, Hưng Yên
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn