Mã bưu điện Mỹ Hào, Hưng Yên

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Tìm nhanh địa chỉ bưu điện, số điện thoại liên hệ và mã bưu bưu chính của các bưu cục gần bạn nhất ở Mỹ Hào thuộc tỉnh Hưng Yên: Mỹ Hào, Bần, Chợ Thứa, Bưu cục Khu công nghiệp, Bạch Sam, Nhân Hòa, Cẩm Xá, Phan Đình Phùng, Dương Quang, Hòa Phong, Minh Đức, Phùng Chí Kiên, Xuân Dục, Ngọc Lâm, Hưng Long

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
163200 Bưu cục cấp 2 Mỹ Hào Thị Trấn Bần Yên Nhân, Huyện Mỹ Hào
Điện thoại: 0321 3742742
163201 Bưu cục cấp 3 Bần Phố Bần, Thị Trấn Bần Yên Nhân, Huyện Mỹ Hào
Điện thoại: 943103
163250 Bưu cục cấp 3 Chợ Thứa Phố Thứa, Xã Dị Sử, Huyện Mỹ Hào
Điện thoại: 943102
163265 Bưu cục cấp 3 Bưu cục Khu công nghiệp Thôn Tháp, Xã Dị Sử, Huyện Mỹ Hào
Điện thoại: 943102
163330 Bưu cục cấp 3 Bạch Sam Thôn Bến, Xã Bạch Sam, Huyện Mỹ Hào
Điện thoại: 945101
163220 Điểm BĐVHX Nhân Hòa Thôn Nguyễn Xá, Xã Nhân Hoà, Huyện Mỹ Hào
Điện thoại: 943790
163280 Điểm BĐVHX Cẩm Xá Thôn Cẩm Sơn, Xã Cẩm Xá, Huyện Mỹ Hào
Điện thoại: 943238
163230 Điểm BĐVHX Phan Đình Phùng Thôn Kim Huy, Xã Phan Đình Phùng, Huyện Mỹ Hào
Điện thoại: 943789
163300 Điểm BĐVHX Dương Quang Thôn Bùi Bồng, Xã Dương Quang, Huyện Mỹ Hào
Điện thoại: 945070
163370 Điểm BĐVHX Hòa Phong Thôn Phúc Miếu, Xã Hoà Phong, Huyện Mỹ Hào
Điện thoại: 945073
163360 Điểm BĐVHX Minh Đức Thôn Phong Cốc, Xã Minh Đức, Huyện Mỹ Hào
Điện thoại: 955101
163270 Điểm BĐVHX Phùng Chí Kiên Thôn Long Đằng, Xã Phùng Chí Kiên, Huyện Mỹ Hào
Điện thoại: 947143
163340 Điểm BĐVHX Xuân Dục Thôn Xuân Nhân, Xã Xuân Dục, Huyện Mỹ Hào
Điện thoại: 955096
163350 Điểm BĐVHX Ngọc Lâm Thôn Hòe Lâm, Xã Ngọc Lâm, Huyện Mỹ Hào
Điện thoại: 949012
163320 Điểm BĐVHX Hưng Long Thôn Phú Sơn, Xã Hưng Long, Huyện Mỹ Hào
Điện thoại: 945072
Mã bưu điện Mỹ Hào, Hưng Yên
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn