Mã bưu điện Kim Động, Hưng Yên

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Danh sách 18 địa chỉ Bưu điện ở Kim Động, Hưng Yên: Bưu cục cấp 2 Kim Động, Bưu cục cấp 3 Trương Xá, Bưu cục cấp 3 Thọ Vinh, Bưu cục cấp 3 Đức Hợp, Điểm BĐVHX Vũ Xá, Điểm BĐVHX Chính Nghĩa, Điểm BĐVHX Nhân La, Điểm BĐVHX Ngũ Lão, Điểm BĐVHX Nghĩa Dân, Điểm BĐVHX Vĩnh Xá, Điểm BĐVHX Song Mai, Điểm BĐVHX Đồng Thanh, Điểm BĐVHX Phú Thịnh, Điểm BĐVHX Ngọc Thanh, Điểm BĐVHX Hùng An, Điểm BĐVHX Mai Động, Điểm BĐVHX Vân Nghệ, Điểm BĐVHX Hiệp Cường

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
162200 Bưu cục cấp 2 Kim Động Đường 39a, Thị trấn Lương Bằng, Huyện Kim Động
Điện thoại: 0321 3811500
162270 Bưu cục cấp 3 Trương Xá Thôn Trương Xá, Xã Toàn Thắng, Huyện Kim Động
Điện thoại: 818101
162300 Bưu cục cấp 3 Thọ Vinh Thôn Bắc Phú, Xã Thọ Vinh, Huyện Kim Động
Điện thoại: 817234
162330 Bưu cục cấp 3 Đức Hợp Thôn Bông Hạ, Xã Đức Hợp, Huyện Kim Động
Điện thoại: 817250
162220 Điểm BĐVHX Vũ Xá Thôn Cao Xá, Xã Vũ Xá, Huyện Kim Động
Điện thoại: 826050
162240 Điểm BĐVHX Chính Nghĩa Thôn Dưỡng Phú, Xã Chính Nghĩa, Huyện Kim Động
Điện thoại: 811073
162230 Điểm BĐVHX Nhân La Thôn Mát, Xã Nhân La, Huyện Kim Động
Điện thoại: 811074
162250 Điểm BĐVHX Ngũ Lão Thôn Cốc Ngang, Xã Phạm Ngũ Lão, Huyện Kim Động
Điện thoại: 820411
162260 Điểm BĐVHX Nghĩa Dân Thôn Thổ Cầu, Xã Nghĩa Dân, Huyện Kim Động
Điện thoại: 820003
162280 Điểm BĐVHX Vĩnh Xá Thôn Đào Xá, Xã Vĩnh Xá, Huyện Kim Động
Điện thoại: 821014
162420 Điểm BĐVHX Song Mai Thôn Mai Xá, Xã Song Mai, Huyện Kim Động
Điện thoại: 822066
162320 Điểm BĐVHX Đồng Thanh Thôn Vĩnh Tiến, Xã Đồng Thanh, Huyện Kim Động
Điện thoại: 811795
162290 Điểm BĐVHX Phú Thịnh Thôn Quảng Lạc, Xã Phú Thịnh, Huyện Kim Động
Điện thoại: 816531
162370 Điểm BĐVHX Ngọc Thanh Thôn Duyên Yên, Xã Ngọc Thanh, Huyện Kim Động
Điện thoại: 811718
162360 Điểm BĐVHX Hùng An Thôn Lai Hạ, Xã Hùng An, Huyện Kim Động
Điện thoại: 817374
162350 Điểm BĐVHX Mai Động Thôn Nho Lâm, Xã Mai Động, Huyện Kim Động
Điện thoại: 816004
162351 Điểm BĐVHX Vân Nghệ Thôn Vân Nghệ, Xã Mai Động, Huyện Kim Động
Điện thoại: 816400
162410 Điểm BĐVHX Hiệp Cường Thôn Trà Lâm, Xã Hiệp Cường, Huyện Kim Động
Điện thoại: 811104
Mã bưu điện Kim Động, Hưng Yên
4 (80%) 1 vote
Bình luận của bạn