Mã bưu điện Bắc Yên, Sơn La

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Danh sách 16 địa chỉ Bưu điện ở Bắc Yên, Sơn La: Bưu cục cấp 2 Bắc Yên, Điểm BĐVHX Tà Xùa, Điểm BĐVHX Chiềng Sại, Điểm BĐVHX Phiêng Côn, Điểm BĐVHX Hồng Ngài, Điểm BĐVHX Phiêng Ban, Điểm BĐVHX Hang Chú, Điểm BĐVHX Xím Vàng, Điểm BĐVHX Pắc Ngà, Điểm BĐVHX Làng Chếu, Hòm thư Công cộng Chim Vàn, Hòm thư Công cộng Mường Khoa, Hòm thư Công cộng Song Pe, Hòm thư Công cộng Tạ Khoa, Hòm thư Công cộng Hua Nhàn, Hòm thư Công cộng Háng Đồng

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
364300 Bưu cục cấp 2 Bắc Yên Tiểu Khu 1, Thị Trấn Bắc Yên, Huyện Bắc Yên
Điện thoại: 3860120
364360 Điểm BĐVHX Tà Xùa Bản Tà Xùa A, Xã Tà Xùa, Huyện Bắc Yên
Điện thoại: 3661207
364580 Điểm BĐVHX Chiềng Sại Bản Nà Dòn, Xã Chiềng Sại, Huyện Bắc Yên
Điện thoại: 3661646
364550 Điểm BĐVHX Phiêng Côn Bản En, Xã Phiêng Côn, Huyện Bắc Yên
Điện thoại: 3661646
364340 Điểm BĐVHX Hồng Ngài Bản Hồng Ngài, Xã Hồng Ngài, Huyện Bắc Yên
Điện thoại: 3505017
364320 Điểm BĐVHX Phiêng Ban Bản Cao Đa 1, Xã Phiêng Ban, Huyện Bắc Yên
Điện thoại: 3860452
364430 Điểm BĐVHX Hang Chú Bản Hang Chú, Xã Hang Chú, Huyện Bắc Yên
Điện thoại: 3505009
364410 Điểm BĐVHX Xím Vàng Bản Xím Vàng, Xã Xím Vàng, Huyện Bắc Yên
Điện thoại: 3505124
364450 Điểm BĐVHX Pắc Ngà Bản Bước, Xã Pắc Ngà, Huyện Bắc Yên
Điện thoại: 3505083
364399 Điểm BĐVHX Làng Chếu Bản Cáo A, Xã Làng Chếu, Huyện Bắc Yên
Điện thoại: 3505112
364480 Hòm thư Công cộng Chim Vàn Bản Vàn, Xã Chim Vàn, Huyện Bắc Yên
Điện thoại: 3505112
364510 Hòm thư Công cộng Mường Khoa Bản Phúc, Xã Mường Khoa, Huyện Bắc Yên
Điện thoại: 3505112
364571 Hòm thư Công cộng Song Pe Bản Pe, Xã Song Pe, Huyện Bắc Yên
Điện thoại: 3505112
364530 Hòm thư Công cộng Tạ Khoa Bản Nhạn Nọc, Xã Tạ Khoa, Huyện Bắc Yên
Điện thoại: 3505112
364628 Hòm thư Công cộng Hua Nhàn Bản Hua Nhàn, Xã Hua Nhàn, Huyện Bắc Yên
Điện thoại: 3505112
364606 Hòm thư Công cộng Háng Đồng Bản Háng đồng A, Xã Háng Đồng, Huyện Bắc Yên
Điện thoại: 3505112
Mã bưu điện Bắc Yên, Sơn La
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn