Mã bưu điện Mai Sơn, Sơn La

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Tìm nhanh địa chỉ bưu điện, số điện thoại liên hệ và mã bưu bưu chính của các bưu cục gần bạn nhất ở Mai Sơn thuộc tỉnh Sơn La: Mai Sơn, Nà Sản, Chiềng Mai, Cò Nòi, Tà Hộc, Mường Bon, Chiềng Chăn, Mường Bằng, Chiềng Sung, Chiềng Mung, Chiềng Ban, Hát Lót, Chiềng Dong, Chiềng Chung, Mường Chanh, Chiềng Ve, Chiềng Kheo, Phiêng Cằm, Nà Ớt, Chiềng Lương, Phiêng Pằn, Hòm thư Công cộng Chiềng Nơi, Hòm thư Công cộng Nà Bó

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
361500 Bưu cục cấp 2 Mai Sơn Tiểu Khu 6, Thị trấn Hát Lót, Huyện Mai Sơn
Điện thoại: ‎02123 843634
361810 Bưu cục cấp 3 Nà Sản Tiểu Khu 1 Nà Sản, Xã Chiềng Mung, Huyện Mai Sơn
Điện thoại: 3845448
361860 Bưu cục cấp 3 Chiềng Mai Tiểu Khu 6, Xã Chiềng Ban, Huyện Mai Sơn
Điện thoại: 3545071
361600 Bưu cục cấp 3 Cò Nòi Tiểu Khu 1, Xã Cò Nòi, Huyện Mai Sơn
Điện thoại: 3846580
361640 Điểm BĐVHX Tà Hộc Bản Hộc, Xã Tà Hộc, Huyện Mai Sơn
Điện thoại: 846177
361670 Điểm BĐVHX Mường Bon Bản Bó Định, Xã Mường Bon, Huyện Mai Sơn
Điện thoại: 3844129
361700 Điểm BĐVHX Chiềng Chăn Bản Sài Lương, Xã Chiềng Chăn, Huyện Mai Sơn
Điện thoại: 3501010
361770 Điểm BĐVHX Mường Bằng Bản Bằng, Xã Mường Bằng, Huyện Mai Sơn
Điện thoại: 3501080
361730 Điểm BĐVHX Chiềng Sung Bản Tân Lập, Xã Chiềng Sung, Huyện Mai Sơn
Điện thoại: 645101
361811 Điểm BĐVHX Chiềng Mung Bản Bôm Cưa, Xã Chiềng Mung, Huyện Mai Sơn
Điện thoại: 845490
361861 Điểm BĐVHX Chiềng Ban Hợp tác xã Hoa Mai, Xã Chiềng Ban, Huyện Mai Sơn
Điện thoại: 3545035
361540 Điểm BĐVHX Hát Lót Bản Nà Tiến, Xã Hát Lót, Huyện Mai Sơn
Điện thoại: 844131
361990 Điểm BĐVHX Chiềng Dong Bản Dè, Xã Chiềng Dong, Huyện Mai Sơn
Điện thoại: 3501824
362010 Điểm BĐVHX Chiềng Chung Bản Khoa, Xã Chiềng Chung, Huyện Mai Sơn
Điện thoại: 3501259
362030 Điểm BĐVHX Mường Chanh Bản Cang Mường, Xã Mường Chanh, Huyện Mai Sơn
Điện thoại: 844121
361910 Điểm BĐVHX Chiềng Ve Bản Nà Mè Trên, Xã Chiềng Ve, Huyện Mai Sơn
Điện thoại: 3501292
361970 Điểm BĐVHX Chiềng Kheo Bản Nà Lon, Xã Chiềng Kheo, Huyện Mai Sơn
Điện thoại: 3501826
362090 Điểm BĐVHX Phiêng Cằm Bản Nong Tầu Thái, Xã Phiêng Cằm, Huyện Mai Sơn
Điện thoại: 844141
362140 Điểm BĐVHX Nà Ớt Bản Nà Ớt, Xã Nà Ớt, Huyện Mai Sơn
Điện thoại: 3844139
362200 Điểm BĐVHX Chiềng Lương Bản Trung Tâm, Xã Chiềng Lương, Huyện Mai Sơn
Điện thoại: 846170
362170 Điểm BĐVHX Phiêng Pằn Bản Pom Bít, Xã Phiêng Pằn, Huyện Mai Sơn
Điện thoại: 3501294
362060 Hòm thư Công cộng Chiềng Nơi Bản Nhụng Trên, Xã Chiềng Nơi, Huyện Mai Sơn
Điện thoại: 844142
362278 Hòm thư Công cộng Nà Bó Bản TK Thành Công, Xã Nà Bó, Huyện Mai Sơn
Điện thoại: 844142
Mã bưu điện Mai Sơn, Sơn La
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn