Mã bưu điện Phù Yên, Sơn La

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Tìm nhanh địa chỉ bưu điện, số điện thoại liên hệ và mã bưu bưu chính của các bưu cục gần bạn nhất ở Phù Yên thuộc tỉnh Sơn La: Gia Phù, Tường Tiến, Tường Phong, Tân Phong, Đá Đỏ, Suối Tọ, Mường Thải, Mường Cơi, Tân Lang, Mường Lang, Mường Do, Mường Bang, Phù Yên, Quang Huy, Huy Thượng, Huy Tân, Tường Hạ, Tường Phù, Huy Tường, Tường Thượng, Huy Hạ, Nam Phong, Bắc Phong, Kim Bon, Suối Bau, Sập Sa, Huy Bắc

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
364020 Bưu cục cấp 3 Gia Phù Bản Phố Ngã Ba Gia Phù, Xã Gia Phù, Huyện Phù Yên
Điện thoại: 863100
363700 Điểm BĐVHX Tường Tiến Bản Pa, Xã Tường Tiến, Huyện Phù Yên
Điện thoại: 3504046
363720 Điểm BĐVHX Tường Phong Bản Hạ Lương, Xã Tường Phong, Huyện Phù Yên
Điện thoại: 864125
364160 Điểm BĐVHX Tân Phong Bản Vạn, Xã Tân Phong, Huyện Phù Yên
Điện thoại: 3504039
364130 Điểm BĐVHX Đá Đỏ Bản Bãi Vàng B, Xã Đá Đỏ, Huyện Phù Yên
Điện thoại: 864121
363900 Điểm BĐVHX Suối Tọ Bản Lũng Khoai A, Xã Suối Tọ, Huyện Phù Yên
Điện thoại: 864286
363880 Điểm BĐVHX Mường Thải Bản Thải Thượng, Xã Mường Thải, Huyện Phù Yên
Điện thoại: 3564259
363840 Điểm BĐVHX Mường Cơi Khối Ngã Ba Mường Cơi, Xã Mường Cơi, Huyện Phù Yên
Điện thoại: 3864101
363810 Điểm BĐVHX Tân Lang Bản Thịnh Lang 1, Xã Tân Lang, Huyện Phù Yên
Điện thoại: 864133
363800 Điểm BĐVHX Mường Lang Bản Đung, Xã Mường Lang, Huyện Phù Yên
Điện thoại: 864132
363770 Điểm BĐVHX Mường Do Bản Lằn, Xã Mường Do, Huyện Phù Yên
Điện thoại: 3504046
363750 Điểm BĐVHX Mường Bang Bản Sọc, Xã Mường Bang, Huyện Phù Yên
Điện thoại: 864128
363600 Bưu cục cấp 2 Phù Yên Khối 5, Thị Trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên
Điện thoại: 3863237
363920 Điểm BĐVHX Quang Huy Bản Búc, Xã Quang Huy, Huyện Phù Yên
Điện thoại: 864486
363960 Điểm BĐVHX Huy Thượng Bản Ban 2, Xã Huy Thượng, Huyện Phù Yên
Điện thoại: 863877
363630 Điểm BĐVHX Huy Tân Bản Puôi 1, Xã Huy Tân, Huyện Phù Yên
Điện thoại: 863713
364080 Điểm BĐVHX Tường Hạ Bản Cóc 1, Xã Tường Hạ, Huyện Phù Yên
Điện thoại: 3660692
364000 Điểm BĐVHX Tường Phù Bản Bùa Chung 1, Xã Tường Phù, Huyện Phù Yên
Điện thoại: 3865123
363680 Điểm BĐVHX Huy Tường Bản Chiềng Lường, Xã Huy Tường, Huyện Phù Yên
Điện thoại: 864134
364060 Điểm BĐVHX Tường Thượng Bản Khoa, Xã Tường Thượng, Huyện Phù Yên
Điện thoại: 3865122
363650 Điểm BĐVHX Huy Hạ Bản Đồng Lỳ, Xã Huy Hạ, Huyện Phù Yên
Điện thoại: 3863830
363730 Điểm BĐVHX Nam Phong Bản Đá Mài1, Xã Nam Phong, Huyện Phù Yên
Điện thoại: 864127
364150 Điểm BĐVHX Bắc Phong Bản Đá Phổ, Xã Bắc Phong, Huyện Phù Yên
Điện thoại: 864120
364100 Điểm BĐVHX Kim Bon Bản Suối Bương, Xã Kim Bon, Huyện Phù Yên
Điện thoại: 3660826
364040 Điểm BĐVHX Suối Bau Bản Suối Cáy, Xã Suối Bau, Huyện Phù Yên
Điện thoại: 3504001
364120 Điểm BĐVHX Sập Sa Bản Xa, Xã Sập Sa, Huyện Phù Yên
Điện thoại: 864285
363980 Điểm BĐVHX Huy Bắc Bản Nà Phái 1, Xã Huy Bắc, Huyện Phù Yên
Điện thoại: 3763169
Mã bưu điện Phù Yên, Sơn La
3 (60%) 3 votes
Bình luận của bạn