Mã bưu điện Sông Mã, Sơn La

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bảng tra cứu mã bưu điện, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các bưu điện thuộc Sông Mã thuộc tỉnh Sơn La: Sông Mã, Mường Sai, Chiềng Sơ, Nà Ngựu, Chiềng Khương, Chiềng Cang, Mường Hung, Chiềng Khoong, Mường Lầm, Yên Hưng, Huổi Một, Nậm Ty, Chiềng Phung, Đứa Mòn, Chiềng En, Pú Pẩu, Bó Sinh, Nậm Mằn, Mường Cai

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
366800 Bưu cục cấp 2 Sông Mã Tổ 8, Thị Trấn Sông Mã, Huyện Sông Mã
Điện thoại: 3836110
367090 Điểm BĐVHX Mường Sai Bản Tiên Chung, Xã Mường Sai, Huyện Sông Mã
Điện thoại: 3537261
367170 Điểm BĐVHX Chiềng Sơ Bản Thắng Lợi, Xã Chiềng Sơ, Huyện Sông Mã
Điện thoại: 3509342
366811 Điểm BĐVHX Nà Ngựu Bản Cánh Kiến, Xã Nà Ngựu, Huyện Sông Mã
Điện thoại: 836567
367060 Bưu cục cấp 3 Chiềng Khương Bản Tân Lập, Xã Chiềng Khương, Huyện Sông Mã
Điện thoại: 839234
367120 Điểm BĐVHX Chiềng Cang Bản Bó Bon, Xã Chiềng Cang, Huyện Sông Mã
Điện thoại: 3839317
367010 Điểm BĐVHX Mường Hung Bản Mường Tở, Xã Mường Hung, Huyện Sông Mã
Điện thoại: 3839330
366940 Điểm BĐVHX Chiềng Khoong Bản Lướt, Xã Chiềng Khoong, Huyện Sông Mã
Điện thoại: 836242
367280 Điểm BĐVHX Mường Lầm Bản Mường Nưa 1, Xã Mường Lầm, Huyện Sông Mã
Điện thoại: 836244
367430 Điểm BĐVHX Yên Hưng Bản Pái, Xã Yên Hưng, Huyện Sông Mã
Điện thoại: 3509171
366870 Điểm BĐVHX Huổi Một Bản Trung Tâm Xã, Xã Huổi Một, Huyện Sông Mã
Điện thoại: 836240
367210 Điểm BĐVHX Nậm Ty Bản Pàn, Xã Nậm Ty, Huyện Sông Mã
Điện thoại: 3539427
367250 Điểm BĐVHX Chiềng Phung Bản Phiêng Chiềng, Xã Chiềng Phung, Huyện Sông Mã
Điện thoại: 3509300
367390 Điểm BĐVHX Đứa Mòn Bản Đứa Mòn, Xã Đứa Mòn, Huyện Sông Mã
Điện thoại: 3509300
367310 Điểm BĐVHX Chiềng En Bản Hua Lưng, Xã Chiềng En, Huyện Sông Mã
Điện thoại: 3509300
367370 Điểm BĐVHX Pú Pẩu Bản Pa Páo, Xã Pú Pẩu, Huyện Sông Mã
Điện thoại: 836241
367340 Điểm BĐVHX Bó Sinh Bản Phổng B, Xã Bó Sinh, Huyện Sông Mã
Điện thoại: 836241
367470 Điểm BĐVHX Nậm Mằn Bản Huội, Xã Nậm Mằn, Huyện Sông Mã
Điện thoại: 836241
366910 Điểm BĐVHX Mường Cai Bản Nà Dòn, Xã Mường Cai, Huyện Sông Mã
Điện thoại: 836241
Mã bưu điện Sông Mã, Sơn La
1.8 (36%) 5 votes
Bình luận của bạn