Mã bưu điện Mường La, Sơn La

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Tổng hợp đầy đủ thông về bưu cục như mã bưu điện, địa chỉ giao dịch, số điện thoại cơ quan, thời gian làm việc của các bưu điện Mường La thuộc tỉnh Sơn La: Mường La, Mường Bú, Chiềng Hoa, Chiềng Ân, Pi Toong, Mường Chùm, Nậm Păm, Chiềng San, Tạ Bú, Ngọc Chiến, Chiềng Công, Chiềng Muôn, Thủy Điện, Hòm thư Công cộng Chiềng Lao, Hòm thư Công cộng Hua Trai, Hòm thư Công cộng Mường Trai, Hòm thư Công cộng Nậm Giôn

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
364700 Bưu cục cấp 2 Mường La Bản Hua Ít, Thị trấn Ít Ong, Huyện Mường La
Điện thoại: 3831139
365080 Bưu cục cấp 3 Mường Bú Bản Mường Bú, Xã Mường Bú, Huyện Mường La
Điện thoại: 3832298
364760 Điểm BĐVHX Chiềng Hoa Bản Tả, Xã Chiềng Hoa, Huyện Mường La
Điện thoại: 01292409643
364830 Điểm BĐVHX Chiềng Ân Bản Nong Hoi Trên, Xã Chiềng Ân, Huyện Mường La
Điện thoại: 01652255691
364900 Điểm BĐVHX Pi Toong Bản Cang, Xã Pi Toong, Huyện Mường La
Điện thoại: 3506096
365120 Điểm BĐVHX Mường Chùm Bản Cuông Mường, Xã Mường Chùm, Huyện Mường La
Điện thoại: 01654329325
364880 Điểm BĐVHX Nậm Păm Bản Nong Heo, Xã Nậm Păm, Huyện Mường La
Điện thoại: 016539155471
364740 Điểm BĐVHX Chiềng San Bản Chiến, Xã Chiềng San, Huyện Mường La
Điện thoại: 01665965166
365050 Điểm BĐVHX Tạ Bú Thôn Tạ Bú, Xã Tạ Bú, Huyện Mường La
Điện thoại: 01656371426
364850 Điểm BĐVHX Ngọc Chiến Bản Phày, Xã Ngọc Chiến, Huyện Mường La
Điện thoại: 0948909419
364800 Điểm BĐVHX Chiềng Công Bản Co Sủ Trên, Xã Chiềng Công, Huyện Mường La
Điện thoại: 0975444269
364750 Điểm BĐVHX Chiềng Muôn Bản Nong Quài, Xã Chiềng Muôn, Huyện Mường La
Điện thoại: 01662025137
364712 Bưu cục cấp 3 Thủy Điện Bản Tráng, Thị trấn Ít Ong, Huyện Mường La
Điện thoại: 3831335
365008 Hòm thư Công cộng Chiềng Lao Bản Tà Sài, Xã Chiềng Lao, Huyện Mường La
Điện thoại: 3831335
364981 Hòm thư Công cộng Hua Trai Bản Ỏ, Xã Hua Trai, Huyện Mường La
Điện thoại: 3831335
364945 Hòm thư Công cộng Mường Trai Bản Hua Nà, Xã Mường Trai, Huyện Mường La
Điện thoại: 3831335
365038 Hòm thư Công cộng Nậm Giôn Bản Pá Mồng, Xã Nậm Giôn, Huyện Mường La
Điện thoại: 3831335
Mã bưu điện Mường La, Sơn La
4 (80%) 2 votes
Bình luận của bạn