Mã bưu điện Sốp Cộp, Sơn La

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Tổng hợp đầy đủ thông về bưu cục như mã bưu điện, địa chỉ giao dịch, số điện thoại cơ quan, thời gian làm việc của các bưu điện Sốp Cộp thuộc tỉnh Sơn La: Sốp Cộp, Mường Lạn, Mường Và, Nậm Lạnh, Púng Pánh, Dồm Cang, Mường Lèo, Sam Kha

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
367700 Bưu cục cấp 2 Sốp Cộp Bản Hua Mường, Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp
Điện thoại: 3878341
367800 Điểm BĐVHX Mường Lạn Bản Mường Lạn, Xã Mường Lạn, Huyện Sốp Cộp
Điện thoại: 3878341
367760 Điểm BĐVHX Mường Và Bản Mường Và, Xã Mường Và, Huyện Sốp Cộp
Điện thoại: 3878341
367730 Điểm BĐVHX Nậm Lạnh Bản Lạnh, Xã Nậm Lạnh, Huyện Sốp Cộp
Điện thoại: 3878341
367830 Điểm BĐVHX Púng Pánh Bản Liềng, Xã Púng Pánh, Huyện Sốp Cộp
Điện thoại: 3778772
367860 Điểm BĐVHX Dồm Cang Bản Dồm, Xã Dồm Cang, Huyện Sốp Cộp
Điện thoại: 3778771
367910 Điểm BĐVHX Mường Lèo Bản Liềng, Xã Mường Lèo, Huyện Sốp Cộp
Điện thoại: 3778771
367890 Điểm BĐVHX Sam Kha Bản Púng Páng, Xã Sam Kha, Huyện Sốp Cộp
Điện thoại: 3778771
Mã bưu điện Sốp Cộp, Sơn La
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn