Mã bưu điện Quỳnh Nhai, Sơn La

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục ở Quỳnh Nhai thuộc tỉnh Sơn La, bao gồm: Mường Giôn, Mường Giàng, Chiềng Khoang, Quỳnh Nhai, Chiềng Khay, Nậm Ét, Chiềng Bằng, Hòm thư Công cộng Cà Nàng, Hòm thư Công cộng Chiềng ơn, Hòm thư Công cộng Mường Sại, Hòm thư Công cộng Pa Ma Pha Khinh, Hòm thư Công cộng Mường Chiên

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
365540 Điểm BĐVHX Mường Giôn Bản Bo, Xã Mường Giôn, Huyện Quỳnh Nhai
Điện thoại: 01273644647
365380 Điểm BĐVHX Mường Giàng Bản Pom Mương, Xã Mường Giàng, Huyện Quỳnh Nhai
Điện thoại: 01657431954
365410 Điểm BĐVHX Chiềng Khoang Bản Sản, Xã Chiềng Khoang, Huyện Quỳnh Nhai
Điện thoại: 0978673418
365300 Bưu cục cấp 2 Quỳnh Nhai Xóm 2, Xã Mường Giàng, Huyện Quỳnh Nhai
Điện thoại: 3833164
365570 Điểm BĐVHX Chiềng Khay Bản Có Luông, Xã Chiềng Khay, Huyện Quỳnh Nhai
Điện thoại: 01667955175
365474 Điểm BĐVHX Nậm Ét Bản Muông, Xã Nậm Ét, Huyện Quỳnh Nhai
Điện thoại: 01275913949
365535 Điểm BĐVHX Chiềng Bằng Bản Bó Ban, Xã Chiềng Bằng, Huyện Quỳnh Nhai
Điện thoại: 0963446992
365601 Hòm thư Công cộng Cà Nàng Bản Phướng, Xã Cà Nàng, Huyện Quỳnh Nhai
Điện thoại: 0963446992
365374 Hòm thư Công cộng Chiềng ơn Bản Kéo Pịa, Xã Chiềng Ơn, Huyện Quỳnh Nhai
Điện thoại: 0963446992
365502 Hòm thư Công cộng Mường Sại Bản Bản Hom, Xã Mường Sại, Huyện Quỳnh Nhai
Điện thoại: 0963446992
365336 Hòm thư Công cộng Pa Ma Pha Khinh Bản Ít Nọi, Xã Pá Ma Pha Khinh, Huyện Quỳnh Nhai
Điện thoại: 0963446992
365307 Hòm thư Công cộng Mường Chiên Bản Quyền, Xã Mường Chiên, Huyện Quỳnh Nhai
Điện thoại: 0963446992
Mã bưu điện Quỳnh Nhai, Sơn La
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn