Mã bưu điện Yên Châu, Sơn La

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Cung cấp thông tin về địa chỉ, điện thoại, mã bưu cục, vị trí của Bưu Điện Yên Châu trên bản đồ, cùng với cảm nhận của người sử dụng về Bưu Điện Yên Châu.

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
362400 Bưu cục cấp 2 Yên Châu Tiểu Khu 2, Thị Trấn Yên Châu, Huyện Yên Châu
Điện thoại: 0223840083
362440 Điểm BĐVHX Sặp Vạt Bản Sai, Xã Sập Vạt, Huyện Yên Châu
Điện thoại: 3840978
362470 Điểm BĐVHX Chiềng Hặc Bản Hát Sét, Xã Chiềng Hặc, Huyện Yên Châu
Điện thoại: 3540299
362530 Điểm BĐVHX Mường Lựm Bản Lựm, Xã Mường Lựm, Huyện Yên Châu
Điện thoại: 3540299
362501 Điểm BĐVHX Tú Nang Bản Trung Tâm, Xã Tú Nang, Huyện Yên Châu
Điện thoại: 3502395
362680 Điểm BĐVHX Chiềng Tương Bản Pa Kha 2, Xã Chiềng Tương, Huyện Yên Châu
Điện thoại: 099622015
362700 Điểm BĐVHX Lóng Phiêng Bản Yên Thi, Xã Loóng Phiêng, Huyện Yên Châu
Điện thoại: 3541443
362430 Điểm BĐVHX Chiềng Khoi Bản Tủm, Xã Chiềng Khoi, Huyện Yên Châu
Điện thoại: 3541443
362620 Điểm BĐVHX Chiềng On Bản Nà Đít, Xã Chiềng On, Huyện Yên Châu
Điện thoại: 3541157
362600 Điểm BĐVHX Yên Sơn Bản Chi Hưng, Xã Yên Sơn, Huyện Yên Châu
Điện thoại: 3842720
362570 Điểm BĐVHX Chiềng Sàng Bản Chiềng Sàng, Xã Chiềng Sàng, Huyện Yên Châu
Điện thoại: 3502416
362580 Điểm BĐVHX Chiềng Đông Bản Luông Mé, Xã Chiềng Đông, Huyện Yên Châu
Điện thoại: 3540298
362550 Điểm BĐVHX Chiềng Pằn Bản Boong, Xã Chiềng Pằn, Huyện Yên Châu
Điện thoại: 840297
362429 Hòm thư Công cộng Viêng Lán Bản Mường Vạt, Xã Viêng Lán, Huyện Yên Châu
Điện thoại: 840297
362500 Bưu cục cấp 3 Phiêng Khoài Hợp tác xã Kim Chung, Xã Phiêng Khoài, Huyện Yên Châu
Điện thoại: 840297
Mã bưu điện Yên Châu, Sơn La
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn