Mã bưu điện Cái Răng, Cần Thơ

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Chuyển phát nhanh bưu điện Vietnam post Cái Răng, Cần Thơ cung cấp đầy đủ thông tin, địa chỉ, số điện thoại tất cả các bưu điện xã, phường tại Cái Răng, Cần Thơ.

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
903600 Điểm BĐVHX Hưng Thạnh Tổ 3, Khu vực Iv, Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng
Điện thoại: 3836454
903740 Điểm BĐVHX Phú Thứ Khu vực Thạnh Lợi, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng
Điện thoại: 3916101
903670 Bưu cục cấp 2 Cái Răng Sô´1, Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng
Điện thoại: 0710.3846053
903871 Đại lý bưu điện Tân Thạnh Đông 1 Sô´064, Đường Quốc Lộ 1a, Phường Ba Láng, Quận Cái Răng
Điện thoại: 3913167
903720 Bưu cục cấp 3 Thường Thạnh Tổ 6, Khu vực Phú Quới, Phường Thường Thạnh, Quận Cái Răng
Điện thoại: 3847101
903702 Đại lý bưu điện Lê Bình 2 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng
Điện thoại: 3914402
905340 Bưu cục cấp 3 Phú Thứ Sô´D1, Khu vực Thạnh Thuận, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng
Điện thoại: 0710.3917484
903878 Đại lý bưu điện Ba Láng 1 Sô´015A, Khu vực 1, Phường Ba Láng, Quận Cái Răng
Điện thoại: 3914655
903711 Đại lý bưu điện Lê Bình 5 Sô´380F, Khu vực Yên Hạ, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng
Điện thoại: 3915070
900930 Bưu cục DataPost Cần Thơ Lô 26, Khu dân cư Hưng Phú 1, Phường Hưng Phú, Quận Cái Răng
Điện thoại: 3915070
903676 Hòm thư Công cộng Lê Bình 1 Khu vực Yên Hạ, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng
Điện thoại: 3915070
903677 Hòm thư Công cộng Lê Bình 2 Khu vực Yên Hòa, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng
Điện thoại: 3915070
903678 Hòm thư Công cộng Lê Bình 3 Khu vực Yên Trung, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng
Điện thoại: 3915070
903679 Hòm thư Công cộng Lê Bình 4 Khu vực Yên Thượng, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng
Điện thoại: 3915070
903760 Hòm thư Công cộng Tân Phú 1 Khu vực Phú Thuận A, Phường Tân Phú, Quận Cái Răng
Điện thoại: 3915070
903761 Hòm thư Công cộng Tân Phú 2 Khu vực Phú Lễ, Phường Tân Phú, Quận Cái Răng
Điện thoại: 3915070
903872 Hòm thư Công cộng Ba Láng 1 Khu vực 2, Phường Ba Láng, Quận Cái Răng
Điện thoại: 3915070
903873 Hòm thư Công cộng Ba Láng 2 Đường Quốc Lộ 1a, Phường Ba Láng, Quận Cái Răng
Điện thoại: 3915070
903773 Hòm thư Công cộng Hưng Phú 1 Tổ 47, Khu vực 7, Phường Hưng Phú, Quận Cái Răng
Điện thoại: 3915070
903774 Hòm thư Công cộng Hưng Phú 2 Sô´880, Tổ 1, Khu vực 1, Phường Hưng Phú, Quận Cái Răng
Điện thoại: 3915070
903602 Hòm thư Công cộng Hưng Thạnh 1 Tổ 4, Khu vực I, Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng
Điện thoại: 3915070
903743 Hòm thư Công cộng Phú Thứ 1 Khu vực Thạnh Lợi, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng
Điện thoại: 3915070
903744 Hòm thư Công cộng Phú Thứ 2 Khu vực Thạnh Thuận, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng
Điện thoại: 3915070
903722 Hòm thư Công cộng Thường Thạnh 1 Khu vực Phú Quới, Phường Thường Thạnh, Quận Cái Răng
Điện thoại: 3915070
903723 Hòm thư Công cộng Thường Thạnh 2 Khu vực Phú Quới, Phường Thường Thạnh, Quận Cái Răng
Điện thoại: 3915070
903745 Hòm thư Công cộng Phú Thứ 3 Đường Số 9, Khu dân cư 586, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng
Điện thoại: 3915070
905410 Bưu cục cấp 3 Tổ phát thư báo Lô 26, Khu dân cư Hưng Phú 1, Phường Hưng Phú, Quận Cái Răng
Điện thoại: 3915070
905420 Bưu cục cấp 3 TMĐT Cần Thơ Sô´Lô 26, Lô 26, Khu dân cư Hưng Phú 1, Phường Hưng Phú, Quận Cái Răng
Điện thoại: 0710.3827585
905430 Bưu cục cấp 3 UT Cần Thơ Sô´26, Lô 26, Khu dân cư Hưng Phú 1, Phường Hưng Phú, Quận Cái Răng
Điện thoại: 0710.3827585
903885 Bưu cục cấp 3 Ba Láng Khu vực 2, Phường Ba Láng, Quận Cái Răng
Điện thoại: 07103846466
903970 Bưu cục văn phòng VP BĐTT Cái Răng Sô´1, Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng
Điện thoại: 07103846466
Mã bưu điện Cái Răng, Cần Thơ
2 (40%) 1 vote
Bình luận của bạn