Mã bưu điện Bình Thủy, Cần Thơ

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục ở Bình Thủy thuộc tỉnh Cần Thơ, bao gồm: An Thới, Đại lý bưu điện Số 16, Trà Nóc, Bình Thủy, Long Hòa, Long Tuyền, Thới An Đông, Hòm thư Công cộng Trà Nóc 1, Hòm thư Công cộng Trà Nóc 2, Hòm thư Công cộng Trà An 1, Hòm thư Công cộng Trà An 2, Hòm thư Công cộng Bùi Hữu Nghĩa 1, Hòm thư Công cộng An Thới 2, Hòm thư Công cộng Bình Thủy 1, Hòm thư Công cộng Long Hòa 1, Hòm thư Công cộng Long Tuyền 1, Hòm thư Công cộng Thới An Đông 1, KCN Trà Nóc, Trà An, Bưu cục văn phòng VP BĐTT Bình Thủy

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
902870 Bưu cục cấp 3 An Thới Sô´19A, Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường An Thới, Quận Bình Thủy
Điện thoại: 0710.3827500
903045 Đại lý bưu điện Số 16 Sô´44, Đường Lê Hồng Phong, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy
Điện thoại: 3842042
903040 Bưu cục cấp 2 Trà Nóc Sô´Tổ 8 KV2, Đường Lê Hồng Phong, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy
Điện thoại: 0710.3842908
902800 Bưu cục cấp 3 Bình Thủy Sô´8/4, Đường Bùi Hữu Nghĩa, Phường Bình Thủy, Quận Bình Thủy
Điện thoại: 07103841100
903100 Điểm BĐVHX Long Hòa Tổ 2, Khu vực Bình Yên A, Phường Long Hòa, Quận Bình Thủy
Điện thoại: 3883449
903240 Điểm BĐVHX Long Tuyền Tổ 18, Khu vực Bình Dương B, Phường Long Tuyền, Quận Bình Thủy
Điện thoại: 3845101
903380 Điểm BĐVHX Thới An Đông Tổ 10, Khu vực Thới Thuận, Phường Thới An Đông, Quận Bình Thủy
Điện thoại: 3841979
903046 Hòm thư Công cộng Trà Nóc 1 Đường Số 2, Khu công nghiệp Trà Nóc, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy
Điện thoại: 3841979
903047 Hòm thư Công cộng Trà Nóc 2 Đường Trục chính, Khu công nghiệp Trà Nóc, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy
Điện thoại: 3841979
903510 Hòm thư Công cộng Trà An 1 Đường Huỳnh Phan Hộ, Phường Trà An, Quận Bình Thủy
Điện thoại: 3841979
903511 Hòm thư Công cộng Trà An 2 Đường Lê Hồng Phong, Phường Trà An, Quận Bình Thủy
Điện thoại: 3841979
902875 Hòm thư Công cộng Bùi Hữu Nghĩa 1 Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Bùi Hữu Nghĩa, Quận Bình Thủy
Điện thoại: 3841979
902884 Hòm thư Công cộng An Thới 2 Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường An Thới, Quận Bình Thủy
Điện thoại: 3841979
902804 Hòm thư Công cộng Bình Thủy 1 Đường Lê Hồng Phong, Phường Bình Thủy, Quận Bình Thủy
Điện thoại: 3841979
903102 Hòm thư Công cộng Long Hòa 1 Sô´41/1, Tổ 1, Khu vực Bình Yên A, Phường Long Hòa, Quận Bình Thủy
Điện thoại: 3841979
903243 Hòm thư Công cộng Long Tuyền 1 Tổ 9, Khu vực Bình Dương A, Phường Long Tuyền, Quận Bình Thủy
Điện thoại: 3841979
903382 Hòm thư Công cộng Thới An Đông 1 Tổ 10, Khu vực Thới Thuận, Phường Thới An Đông, Quận Bình Thủy
Điện thoại: 3841979
906060 Bưu cục cấp 3 KCN Trà Nóc Lô 19A1, Khu công nghiệp Trà Nóc 1, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy
Điện thoại: 07103883538
906040 Bưu cục cấp 3 Trà An Sô´205, Đường Lê Hồng Phong, Phường Trà An, Quận Bình Thủy
Điện thoại: 07103883538
902990 Bưu cục văn phòng VP BĐTT Bình Thủy Sô´205, Đường Lê Hồng Phong, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy
Điện thoại: 07103883538
Mã bưu điện Bình Thủy, Cần Thơ
1 (20%) 1 vote
Bình luận của bạn