Mã bưu điện Phong Điền, Cần Thơ

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Danh sách 27 địa chỉ Bưu điện ở Phong Điền, Cần Thơ: Bưu cục cấp 2 Phong Điền, Điểm BĐVHX Giai Xuân, Điểm BĐVHX Mỹ Khánh, Điểm BĐVHX Tân Thới, Điểm BĐVHX Nhơn Nghĩa, Điểm BĐVHX Trường Long, Đại lý bưu điện Trường Thuận, Đại lý bưu điện Thị Tứ 4, Đại lý bưu điện Nhơn Thọ 2, Đại lý bưu điện Thị Tứ 3, Đại lý bưu điện Nhơn Khánh, Đại lý bưu điện Nhơn Lộc 5, Đại lý bưu điện Thới An A1, Đại lý bưu điện Nhơn Nghĩa 1, Đại lý bưu điện Giai Xuân 2, Hòm thư Công cộng Phong Điền 1, Hòm thư Công cộng Phong Điền 2, Hòm thư Công cộng Phong Điền 3, Hòm thư Công cộng Phong Điền 4, Hòm thư Công cộng Phong Điền 5, Hòm thư Công cộng Nhơn Ái 1, Hòm thư Công cộng Mỹ Khánh 1, Hòm thư Công cộng Nhơn Nghĩa 1, Hòm thư Công cộng Trường Long 1, Hòm thư Công cộng Tân Thới 1, Hòm thư Công cộng Giai Xuân 1, Bưu cục văn phòng VP BĐH Phong Điền

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
904400 Bưu cục cấp 2 Phong Điền Ấp Nhơn Lộc 2, Thị trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền
Điện thoại: 0292.3942015
904420 Điểm BĐVHX Giai Xuân Ấp Thới An, Xã Giai Xuân, Huyện Phong Điền
Điện thoại: 3747907
904401 Điểm BĐVHX Mỹ Khánh Ấp Mỹ Phước, Xã Mỹ Khánh, Huyện Phong Điền
Điện thoại: 3911100
904430 Điểm BĐVHX Tân Thới Ấp Tân Long, Xã Tân Thới, Huyện Phong Điền
Điện thoại: 3850314
904490 Điểm BĐVHX Nhơn Nghĩa Ấp Thị Tứ, Xã Nhơn Nghĩa, Huyện Phong Điền
Điện thoại: 3850600
904510 Điểm BĐVHX Trường Long Ấp Trường Thuận, Xã Trường Long, Huyện Phong Điền
Điện thoại: 3850700
904511 Đại lý bưu điện Trường Thuận Ấp Trường Thuận, Xã Trường Long, Huyện Phong Điền
Điện thoại: 3941500
904459 Đại lý bưu điện Thị Tứ 4 Sô´160, Ấp Thị Tứ, Thị trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền
Điện thoại: 3942019
904453 Đại lý bưu điện Nhơn Thọ 2 Sô´114 A, Ấp Nhơn Thọ 2, Xã Nhơn Ai, Huyện Phong Điền
Điện thoại: 3942483
904491 Đại lý bưu điện Thị Tứ 3 Ấp Thị Tứ, Xã Nhơn Nghĩa, Huyện Phong Điền
Điện thoại: 3942481
904492 Đại lý bưu điện Nhơn Khánh Ấp Nhơn Khánh, Xã Nhơn Nghĩa, Huyện Phong Điền
Điện thoại: 3942479
904454 Đại lý bưu điện Nhơn Lộc 5 Sô´420, Ấp Nhơn Lộc 2, Thị trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền
Điện thoại: 3942485
904428 Đại lý bưu điện Thới An A1 Sô´Tổ 9, Ấp Tân Bình, Xã Giai Xuân, Huyện Phong Điền
Điện thoại: 3747353
904502 Đại lý bưu điện Nhơn Nghĩa 1 Ấp Nhơn Phú, Xã Nhơn Nghĩa, Huyện Phong Điền
Điện thoại: 3944795
904541 Đại lý bưu điện Giai Xuân 2 Ấp Thới Hưng, Xã Giai Xuân, Huyện Phong Điền
Điện thoại: 3942101
904550 Hòm thư Công cộng Phong Điền 1 Ấp Thị Tứ, Thị trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền
Điện thoại: 3942101
904551 Hòm thư Công cộng Phong Điền 2 Ấp Thị Tứ, Thị trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền
Điện thoại: 3942101
904552 Hòm thư Công cộng Phong Điền 3 Ấp Nhơn Lộc 1, Thị trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền
Điện thoại: 3942101
904553 Hòm thư Công cộng Phong Điền 4 Ấp Nhơn Lộc 1, Thị trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền
Điện thoại: 3942101
904554 Hòm thư Công cộng Phong Điền 5 Ấp Thị Tứ, Thị trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền
Điện thoại: 3942101
904461 Hòm thư Công cộng Nhơn Ái 1 Ấp Nhơn Thọ 2, Xã Nhơn Ai, Huyện Phong Điền
Điện thoại: 3942101
904406 Hòm thư Công cộng Mỹ Khánh 1 Ấp Mỹ Phước, Xã Mỹ Khánh, Huyện Phong Điền
Điện thoại: 3942101
904495 Hòm thư Công cộng Nhơn Nghĩa 1 Ấp Thị Tứ, Xã Nhơn Nghĩa, Huyện Phong Điền
Điện thoại: 3942101
904512 Hòm thư Công cộng Trường Long 1 Ấp Trường Thuận, Xã Trường Long, Huyện Phong Điền
Điện thoại: 3942101
904432 Hòm thư Công cộng Tân Thới 1 Ấp Tân Long, Xã Tân Thới, Huyện Phong Điền
Điện thoại: 3942101
904422 Hòm thư Công cộng Giai Xuân 1 Ấp Thới An A, Xã Giai Xuân, Huyện Phong Điền
Điện thoại: 3942101
904590 Bưu cục văn phòng VP BĐH Phong Điền Ấp Thị Tứ, Thị trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền
Điện thoại: 3942101
Mã bưu điện Phong Điền, Cần Thơ
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn