Mã bưu điện Ô Môn, Cần Thơ

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Mạng lưới bưu cục trên địa bàn Ô Môn/Cần Thơ với các thông tin đầy đủ về tên bưu cục, địa chỉ, số điện thoại.

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
904000 Bưu cục cấp 2 Ô Môn Sô´1, Đường Kim Đồng, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn
Điện thoại: 0292.3860910
904060 Điểm BĐVHX Phước Thới Khu vực Bình Phước, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn
Điện thoại: 3841111
904130 Điểm BĐVHX Thới Long Khu vực Thới Mỹ, Phường Thới Long, Quận Ô Môn
Điện thoại: 0292.3863100
904030 Điểm BĐVHX Thới An Khu vực Thới Trinh A, Phường Thới An, Quận Ô Môn
Điện thoại: 3862500
904120 Điểm BĐVHX Trường Lạc Khu vực Tân Thạnh, Phường Trường Lạc, Quận Ô Môn
Điện thoại: 3693228
904002 Hòm thư Công cộng Châu Văn Liêm 1 Sô´1/1, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn
Điện thoại: 3693228
904003 Hòm thư Công cộng Châu Văn Liêm 2 Sô´1/1, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn
Điện thoại: 3693228
904004 Hòm thư Công cộng Châu Văn Liêm 3 Đường 26 Tháng 3, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn
Điện thoại: 3693228
904005 Hòm thư Công cộng Châu Văn Liêm 4 Khu vực 13, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn
Điện thoại: 3693228
905500 Hòm thư Công cộng Long Hưng 1 Khu vực Thới Hưng, Phường Long Hưng, Quận Ô Môn
Điện thoại: 3693228
904132 Hòm thư Công cộng Thới Long 1 Khu vực Thới Mỹ, Phường Thới Long, Quận Ô Môn
Điện thoại: 3693228
904121 Hòm thư Công cộng Trường Lạc 1 Khu vực Tân Quy, Phường Trường Lạc, Quận Ô Môn
Điện thoại: 3693228
904064 Hòm thư Công cộng Phước Thới 1 Khu vực Bình Lập, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn
Điện thoại: 3693228
904065 Hòm thư Công cộng Phước Thới 2 Khu vực Bình Hưng, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn
Điện thoại: 3693228
904018 Đại lý bưu điện Châu Văn Liêm 4 Sô´523/6, Khu vực 4, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn
Điện thoại: 3693228
904170 Bưu cục văn phòng VP BĐTT Ô Môn Đường 26 Tháng 3, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn
Điện thoại: 3693228
905510 Bưu cục cấp 3 Long Hưng Sô´1866, Khu vực Thới Hưng, Phường Long Hưng, Quận Ô Môn
Điện thoại: 0292.3667111
904165 Bưu cục cấp 3 Châu Văn Liêm Sô´759/6, Khu vực 5, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn
Điện thoại: 0292.3667669
Mã bưu điện Ô Môn, Cần Thơ
3 (60%) 1 vote
Bình luận của bạn