Mã bưu điện Cờ Đỏ, Cần Thơ

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bảng tra cứu mã bưu điện, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các bưu điện thuộc Cờ Đỏ thuộc tỉnh Cần Thơ: Thạnh Phú, Sông Hậu, Cờ Đỏ, Trung An, Đông Hiệp, Nông Trường Cờ Đỏ, Trung Hưng, Khu Vực NT. Cờ Đỏ, Thới Đông, Trung Thạnh, Thới Hưng, Hòm thư Công cộng Thới Hưng 1, Hòm thư Công cộng Thới Xuân 1, Hòm thư Công cộng Thới Đông 1, Hòm thư Công cộng Cờ Đỏ 1, Hòm thư Công cộng Cờ Đỏ 2, Hòm thư Công cộng Trung An 1, Hòm thư Công cộng Trung Thạnh 1, Hòm thư Công cộng Trung Hưng 1, Hòm thư Công cộng Thạnh Phú 1, Hòm thư Công cộng Thạnh Phú 2, Hòm thư Công cộng Thạnh Phú 3, Bưu cục văn phòng VP BĐH Cờ Đỏ

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
905110 Điểm BĐVHX Thạnh Phú Ấp Phước Lộc, Xã Thạnh Phú, Huyện Cờ Đỏ
Điện thoại: 02923.865900
904830 Điểm BĐVHX Sông Hậu Ấp 1, Xã Thới Hưng, Huyện Cờ Đỏ
Điện thoại: 3690101
904660 Bưu cục cấp 3 Cờ Đỏ Ấp Thới Hòa A, Thị trấn Cờ Đỏ, Huyện Cờ Đỏ
Điện thoại: 02923.695000
904300 Bưu cục cấp 3 Trung An Ấp Thạnh Lợi, Xã Trung An, Huyện Cờ Đỏ
Điện thoại: 0292.3857400
904850 Điểm BĐVHX Đông Hiệp Ấp Thới Hữu, Xã Đông Hiệp, Huyện Cờ Đỏ
Điện thoại: 3689838
905111 Điểm BĐVHX Nông Trường Cờ Đỏ Ấp 4, Xã Thạnh Phú, Huyện Cờ Đỏ
Điện thoại: 3865211
905170 Điểm BĐVHX Trung Hưng Ấp Thạnh Qưới 1, Xã Trung Hưng, Huyện Cờ Đỏ
Điện thoại: 3655328
905119 Điểm BĐVHX Khu Vực NT. Cờ Đỏ Ấp 1, Xã Thạnh Phú, Huyện Cờ Đỏ
Điện thoại: 3694373
904705 Điểm BĐVHX Thới Đông Ấp Thới Xuyên, Xã Thới Đông, Huyện Cờ Đỏ
Điện thoại: 3694363
904338 Điểm BĐVHX Trung Thạnh Ấp Thạnh Lộc, Xã Trung Thạnh, Huyện Cờ Đỏ
Điện thoại: 3655300
904841 Điểm BĐVHX Thới Hưng Ấp 2, Xã Thới Hưng, Huyện Cờ Đỏ
Điện thoại: 3690077
904831 Hòm thư Công cộng Thới Hưng 1 Ấp 1, Xã Thới Hưng, Huyện Cờ Đỏ
Điện thoại: 3690077
904851 Hòm thư Công cộng Thới Xuân 1 Ấp Thới Hòa C, Xã Thới Xuân, Huyện Cờ Đỏ
Điện thoại: 3690077
904690 Hòm thư Công cộng Thới Đông 1 Ấp Thới Xuyên, Xã Thới Đông, Huyện Cờ Đỏ
Điện thoại: 3690077
904665 Hòm thư Công cộng Cờ Đỏ 1 Ấp Thạnh Hưng, Thị trấn Cờ Đỏ, Huyện Cờ Đỏ
Điện thoại: 3690077
904666 Hòm thư Công cộng Cờ Đỏ 2 Ấp Thới Thuận, Thị trấn Cờ Đỏ, Huyện Cờ Đỏ
Điện thoại: 3690077
904642 Hòm thư Công cộng Trung An 1 Ấp Thạnh Lợi 1, Xã Trung An, Huyện Cờ Đỏ
Điện thoại: 3690077
904651 Hòm thư Công cộng Trung Thạnh 1 Ấp Thạnh Lộc, Xã Trung Thạnh, Huyện Cờ Đỏ
Điện thoại: 3690077
904603 Hòm thư Công cộng Trung Hưng 1 Ấp Thạnh Qưới 1, Xã Trung Hưng, Huyện Cờ Đỏ
Điện thoại: 3690077
904622 Hòm thư Công cộng Thạnh Phú 1 Ấp Phước Lộc, Xã Thạnh Phú, Huyện Cờ Đỏ
Điện thoại: 3690077
904623 Hòm thư Công cộng Thạnh Phú 2 Ấp 1, Xã Thạnh Phú, Huyện Cờ Đỏ
Điện thoại: 3690077
904624 Hòm thư Công cộng Thạnh Phú 3 Ấp 4, Xã Thạnh Phú, Huyện Cờ Đỏ
Điện thoại: 3690077
904750 Bưu cục văn phòng VP BĐH Cờ Đỏ Ấp Thới Hòa A, Thị trấn Cờ Đỏ, Huyện Cờ Đỏ
Điện thoại: 3690077
Mã bưu điện Cờ Đỏ, Cần Thơ
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn