Mã bưu điện Ninh Kiều, Cần Thơ

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Cung cấp thông tin về địa chỉ, điện thoại, mã bưu cục, vị trí của Bưu Điện Ninh Kiều trên bản đồ, cùng với cảm nhận của người sử dụng về Bưu Điện Ninh Kiều.

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
902072 Đại lý bưu điện Số 15 Sô´31, Đường Quang Trung, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều
Điện thoại: 3751506
902220 Bưu cục cấp 3 Hưng Lợi Sô´190, Đường 30 Tháng 4, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều
Điện thoại: 0292.3838600
902226 Đại lý bưu điện Số 17 Sô´97A, Đường Tầm Vu, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều
Điện thoại: 3738348
901150 Bưu cục cấp 3 An Hòa Sô´98, Đường Mậu Thân, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều
Điện thoại: 02923.3942308
902340 Đại lý bưu điện An Bình 1 Sô´156/4, Tổ 4, Khu vực 3, Phường An Bình, Quận Ninh Kiều
Điện thoại: 3913300
902342 Đại lý bưu điện An Bình Sô´28/1, Tổ 1, Khu vực 3, Phường An Bình, Quận Ninh Kiều
Điện thoại: 3913200
901000 Bưu cục cấp 3 Cái Khế Sô´24B, Đường Nguyễn Trãi, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều
Điện thoại: 02923822020
902070 Bưu cục cấp 3 Mậu Thân Sô´1, Đường 3 Tháng 2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều
Điện thoại: 02923.3830101
900000 Bưu cục cấp 1 GD Cần Thơ Sô´2B, Đường Hòa Bình, Phường An Hội, Quận Ninh Kiều
Điện thoại: 0292.3825305
902080 Bưu cục cấp 3 Xuân Khánh Sô´207, Đường 30 Tháng 4, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều
Điện thoại: 0292.3751003
902228 Đại lý bưu điện Số 33 Sô´11 lộ 91B, Tổ 46, Khu vực 5, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều
Điện thoại: 3830362
902231 Đại lý bưu điện Số 49 Sô´59, Đường 3 Tháng 2, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều
Điện thoại: 3739475
901010 Bưu cục cấp 3 Chợ Cái Khế Sô´90-92 B2, Đường Trần Văn Khéo, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều
Điện thoại: 3762645
902240 Bưu cục cấp 3 Bưu Chính Uỷ Thác Sô´190E, Đường 30 Tháng 4, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều
Điện thoại: 3839531
902233 Đại lý bưu điện Số 90 Sô´320/13, Đường Trần Ngọc Quế, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều
Điện thoại: 3740893
901462 Đại lý bưu điện Số 96 Sô´182/60, Đường Trần Hưng Đạo, Phường An Nghiệp, Quận Ninh Kiều
Điện thoại: 3730710
902044 Đại lý bưu điện Số 106 Sô´1/23, Đường Nguyễn Việt Hồng, Phường An Phú, Quận Ninh Kiều
Điện thoại: 3732103
900959 Bưu cục Trung chuyển TC Cần Thơ Sô´190E, Đường 30 Tháng 4, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều
Điện thoại: 0888180959
900900 Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Cần Thơ Sô´2B, Đường Hòa Bình, Phường An Hội, Quận Ninh Kiều
Điện thoại: 0710.3813502
902490 Hòm thư Công cộng An Khánh 1 Khu vực 6, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều
Điện thoại: 0710.3813502
902491 Hòm thư Công cộng An Khánh 2 Khu vực 3, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều
Điện thoại: 0710.3813502
902492 Hòm thư Công cộng An Khánh 3 Khu vực 5, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều
Điện thoại: 0710.3813502
902493 Hòm thư Công cộng An Khánh 4 Khu vực 1, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều
Điện thoại: 0710.3813502
902494 Hòm thư Công cộng An Khánh 5 Khu vực 2, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều
Điện thoại: 0710.3813502
902087 Hòm thư Công cộng Xuân Khánh 1 Đường 3 Tháng 2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều
Điện thoại: 0710.3813502
902088 Hòm thư Công cộng Xuân Khánh 2 Sô´01, Đường Mậu Thân, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều
Điện thoại: 0710.3813502
902089 Hòm thư Công cộng Xuân Khánh 3 Sô´A1, Đường Mậu Thân, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều
Điện thoại: 0710.3813502
902232 Hòm thư Công cộng Hưng Lợi 1 Sô´Dãy D, Đường 3/2, Khu chung cư 178, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều
Điện thoại: 0710.3813502
902236 Hòm thư Công cộng Hưng Lợi 2 Đường Lộ 91B, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều
Điện thoại: 0710.3813502
902237 Hòm thư Công cộng Hưng Lợi 3 Sô´209, Đường 30 Tháng 4, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều
Điện thoại: 0710.3813502
902238 Hòm thư Công cộng Hưng Lợi 4 Sô´215, Đường 30 Tháng 4, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều
Điện thoại: 0710.3813502
902239 Hòm thư Công cộng Hưng Lợi 5 Sô´6, Đường 30 Tháng 4, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều
Điện thoại: 0710.3813502
901993 Hòm thư Công cộng An Phú 1 Sô´32, Đường 30 Tháng 4, Phường An Phú, Quận Ninh Kiều
Điện thoại: 0710.3813502
901994 Hòm thư Công cộng An Phú 2 Sô´01, Đường Lý Tự Trọng, Phường An Phú, Quận Ninh Kiều
Điện thoại: 0710.3813502
901864 Hòm thư Công cộng An Lạc 1 Đường 30 Tháng 4, Phường An Lạc, Quận Ninh Kiều
Điện thoại: 0710.3813502
901671 Hòm thư Công cộng An Hội 1 Sô´109, Đường Nguyễn Trãi, Phường An Hội, Quận Ninh Kiều
Điện thoại: 0710.3813502
901463 Hòm thư Công cộng An Nghiệp 1 Sô´204, Đường Trần Hưng Đạo, Phường An Nghiệp, Quận Ninh Kiều
Điện thoại: 0710.3813502
901157 Hòm thư Công cộng An Hòa 1 Sô´37, Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều
Điện thoại: 0710.3813502
901163 Hòm thư Công cộng An Hòa 2 Sô´256/11, Ngõ 256, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều
Điện thoại: 0710.3813502
901164 Hòm thư Công cộng An Hòa 3 Sô´256/1, Ngõ 256, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều
Điện thoại: 0710.3813502
901760 Hòm thư Công cộng Tân An 1 Sô´1, Đường Hòa Bình, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều
Điện thoại: 0710.3813502
901762 Hòm thư Công cộng Tân An 2 Đường Hai Bà Trưng, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều
Điện thoại: 0710.3813502
901763 Hòm thư Công cộng Tân An 3 Sô´4, Đường Hai Bà Trưng, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều
Điện thoại: 0710.3813502
901764 Hòm thư Công cộng Tân An 4 Đường Hai Bà Trưng, Khu trung tâm thương mại Nhà lồng cổ, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều
Điện thoại: 0710.3813502
901765 Hòm thư Công cộng Tân An 5 Đường Hai Bà Trưng, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều
Điện thoại: 0710.3813502
901354 Hòm thư Công cộng Thới Bình 1 Sô´85, Đường Phạm Ngũ Lão, Phường Thới Bình, Quận Ninh Kiều
Điện thoại: 0710.3813502
901011 Hòm thư Công cộng Cái Khế 1 Đường Lê Lợi, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều
Điện thoại: 0710.3813502
901012 Hòm thư Công cộng Cái Khế 2 Đường Lê Lợi, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều
Điện thoại: 0710.3813502
901013 Hòm thư Công cộng Cái Khế 3 Đường Trần Văn Khéo, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều
Điện thoại: 0710.3813502
901014 Hòm thư Công cộng Cái Khế 4 Đường Trần Phú, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều
Điện thoại: 0710.3813502
901737 Bưu cục cấp 3 Tổ phát thư CPN Sô´02B, Đường Hòa Bình, Phường An Hội, Quận Ninh Kiều
Điện thoại: 0710.3813502
900990 Bưu cục Phát hành Báo chí PHBC Cần Thơ Sô´500, Đường 30 Tháng 4, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều
Điện thoại: 0710.3813502
901740 Bưu cục cấp 3 KHL Cần Thơ Sô´02, Đường Hòa Bình, Phường An Hội, Quận Ninh Kiều
Điện thoại: 02923.814777
902480 Bưu cục văn phòng VP BĐTT Ninh Kiều Sô´02, Đường Hòa Bình, Phường An Hội, Quận Ninh Kiều
Điện thoại: 02923.814777
901120 Bưu cục văn phòng VP BĐTP CẦN THƠ Sô´02, Đường Hòa Bình, Phường An Hội, Quận Ninh Kiều
Điện thoại: 07103815666
902430 Bưu cục cấp 3 Bưu cục An Bình Sô´159A/3, Tổ 1, Khu vực 1, Phường An Bình, Quận Ninh Kiều
Điện thoại: 029233822500
902510 Bưu cục cấp 3 An Khánh Sô´369, Đường Nguyễn Văn Cừ (nối dài), Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều
Điện thoại: 02923822326
901745 Bưu cục cấp 3 HCC Cần Thơ Đường Hòa Bình, Phường An Hội, Quận Ninh Kiều
Điện thoại: 0710.3813512
Mã bưu điện Ninh Kiều, Cần Thơ
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn