Mã bưu điện Thới Lai, Cần Thơ

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Chuyển phát nhanh bưu điện Vietnam post Thới Lai, Cần Thơ cung cấp đầy đủ thông tin, địa chỉ, số điện thoại tất cả các bưu điện xã, phường tại Thới Lai, Cần Thơ.

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
904600 Bưu cục cấp 2 Thới Lai Ấp Thới Thuận A, Thị trấn Thới Lai, Huyện Thới Lai
Điện thoại: 0292.3689299
904710 Điểm BĐVHX Trường Thành Ấp Trường Trung, Xã Trường Thành, Huyện Thới Lai
Điện thoại: 0292.3692411
904730 Điểm BĐVHX Trường Xuân Ấp Trường Thọ, Xã Trường Xuân, Huyện Thới Lai
Điện thoại: 3864100
904620 Điểm BĐVHX Thới Thạnh Ấp Thới Bình B, Xã Thới Thạnh, Huyện Thới Lai
Điện thoại: 3860400
904640 Điểm BĐVHX Định Môn Ấp Định Hòa A, Xã Định Môn, Huyện Thới Lai
Điện thoại: 3860500
904810 Điểm BĐVHX Đông Bình Ấp Đông Giang, Xã Đông Bình, Huyện Thới Lai
Điện thoại: 3683444
904790 Điểm BĐVHX Thới Lai Ấp Thới Phước A, Xã Thới Tân, Huyện Thới Lai
Điện thoại: 3689888
904770 Điểm BĐVHX Đông Thuận Ấp Đông Hiển, Xã Đông Thuận, Huyện Thới Lai
Điện thoại: 02923.686000
904608 Đại lý bưu điện Thới Thuận B Ấp Thới Thuận B, Thị trấn Thới Lai, Huyện Thới Lai
Điện thoại: 3680331
904787 Điểm BĐVHX Xuân Thắng Ấp Thới Phong B, Xã Xuân Thắng, Huyện Thới Lai
Điện thoại: 0292.3680494
904762 Điểm BĐVHX Trường Xuân A Ấp Trường Ninh I, Xã Trường Xuân A, Huyện Thới Lai
Điện thoại: 3691177
905700 Hòm thư Công cộng Thới Thạnh 1 Ấp Thới Bình B, Xã Thới Thạnh, Huyện Thới Lai
Điện thoại: 3691177
905701 Hòm thư Công cộng Thới Thạnh 2 Ấp Thới Khánh, Xã Thới Thạnh, Huyện Thới Lai
Điện thoại: 3691177
905600 Hòm thư Công cộng Định Môn 1 Ấp Định Hòa A, Xã Định Môn, Huyện Thới Lai
Điện thoại: 3691177
905730 Hòm thư Công cộng Trường Thành 1 Ấp Trường Trung, Xã Trường Thành, Huyện Thới Lai
Điện thoại: 3691177
905750 Hòm thư Công cộng Trường Xuân 1 Ấp Trường Thọ, Xã Trường Xuân, Huyện Thới Lai
Điện thoại: 3691177
905800 Hòm thư Công cộng Xuân Thắng 1 Ấp Thới Phong B, Xã Xuân Thắng, Huyện Thới Lai
Điện thoại: 3691177
905640 Hòm thư Công cộng Đông Thuận 1 Sô´96, Ấp Đông Thạnh, Xã Đông Thuận, Huyện Thới Lai
Điện thoại: 3691177
905670 Hòm thư Công cộng Thới Lai 1 Ấp Thới Phong A, Thị trấn Thới Lai, Huyện Thới Lai
Điện thoại: 3691177
905671 Hòm thư Công cộng Thới Lai 2 Ấp Thới Thuận A, Thị trấn Thới Lai, Huyện Thới Lai
Điện thoại: 3691177
905630 Bưu cục văn phòng VP BĐH Thới Lai Ấp Thới Thuận A, Thị trấn Thới Lai, Huyện Thới Lai
Điện thoại: 3691177
Mã bưu điện Thới Lai, Cần Thơ
5 (100%) 1 vote
Bình luận của bạn