Mã bưu điện Cầu Kè, Trà Vinh

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu cục Cầu Kè thuộc tỉnh Trà Vinh, bao gồm: Cầu Kè, Phong Phú, Ninh Thới, An Phú Tân, Phong Thạnh, Châu Điền, Hòa Tân, Hòa Ân, Tam Ngãi, Thông Hòa, Thạnh Phú, Tân Qui

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
942100 Bưu cục cấp 2 Cầu Kè Khóm 4, Thị Trấn Cầu Kè, Huyện Cầu Kè
Điện thoại: 834100
942240 Điểm BĐVHX Phong Phú Ấp Kinh Xáng, Xã Phong Phú, Huyện Cầu Kè
Điện thoại: 816100
942220 Điểm BĐVHX Ninh Thới Ấp Mỹ Văn, Xã Ninh Thới, Huyện Cầu Kè
Điện thoại: 817100
942180 Điểm BĐVHX An Phú Tân Ấp An Trại, Xã An Phú Tân, Huyện Cầu Kè
Điện thoại: 719100
942250 Điểm BĐVHX Phong Thạnh Ấp 2, Xã Phong Thạnh, Huyện Cầu Kè
Điện thoại: 811100
942120 Điểm BĐVHX Châu Điền Ấp Ô Tưng A, Xã Châu Điền, Huyện Cầu Kè
Điện thoại: 712001
942200 Điểm BĐVHX Hòa Tân Ấp Chông Nô 3, Xã Hoà Tân, Huyện Cầu Kè
Điện thoại: 715100
942150 Điểm BĐVHX Hòa Ân Ấp Trà Kháo, Xã Hoà Ân, Huyện Cầu Kè
Điện thoại: 714100
942170 Điểm BĐVHX Tam Ngãi Ấp Bà My, Xã Tam Ngãi, Huyện Cầu Kè
Điện thoại: 384507
942160 Điểm BĐVHX Thông Hòa Ấp Trà Ốp, Xã Thông Hoà, Huyện Cầu Kè
Điện thoại: 834505
942140 Điểm BĐVHX Thạnh Phú Ấp 3, Xã Thạnh Phú, Huyện Cầu Kè
Điện thoại: 818100
942181 Điểm BĐVHX Tân Qui Ấp Tân Quy 2, Xã An Phú Tân, Huyện Cầu Kè
Điện thoại: 834900
Mã bưu điện Cầu Kè, Trà Vinh
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn