Mã bưu điện Đông Hà, Quảng Trị

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục ở Đông Hà thuộc tỉnh Quảng Trị, bao gồm: GD Cấp 1 Quảng Trị, Lương An, Lê Lợi, Phường 2, Phường 3, Phường 4, Đông Thanh, Đông Lễ, Đông Lương, Đông Giang, Hùng Vương, Hàm Nghi, Quảng Trị, Sòng, KHL Đông Hà

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
520000 Bưu cục cấp 1 GD Cấp 1 Quảng Trị Sô´22, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 1, Thành phố Đông Hà
Điện thoại: 853406
521110 Bưu cục cấp 3 Lương An Sô´291, Đường Lê Duẩn, Phường Đông Lễ, Thành phố Đông Hà
Điện thoại: 3855909
521220 Bưu cục cấp 3 Lê Lợi Sô´36, Đường Lê Lợi, Phường 5, Thành phố Đông Hà
Điện thoại: 3855930
521081 Điểm BĐVHX Phường 2 Khu phố 2, Phường 2, Thành phố Đông Hà
Điện thoại: 855919
521180 Điểm BĐVHX Phường 3 Khu phố 6, Phường 3, Thành phố Đông Hà
Điện thoại: 857748
521211 Điểm BĐVHX Phường 4 Khu phố 3, Phường 4, Thành phố Đông Hà
Điện thoại: 585916
521160 Điểm BĐVHX Đông Thanh Khu phố 6, Phường Đông Thanh, Thành phố Đông Hà
Điện thoại: 525921
521111 Điểm BĐVHX Đông Lễ Khu phố 5, Phường Đông Lễ, Thành phố Đông Hà
Điện thoại: 550101
521280 Điểm BĐVHX Đông Lương Khu phố Vĩnh Phước, Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà
Điện thoại: 3565924
521140 Điểm BĐVHX Đông Giang Khu phố 1, Phường Đông Giang, Thành phố Đông Hà
Điện thoại: 856608
521230 Bưu cục cấp 3 Hùng Vương Sô´156, Đường Hùng Vương, Phường 5, Thành phố Đông Hà
Điện thoại: 3563241
521270 Bưu cục cấp 3 Hàm Nghi Khu phố 5, Phường 5, Thành phố Đông Hà
Điện thoại: 3561156
520900 Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Quảng Trị Sô´22, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 1, Thành phố Đông Hà
Điện thoại: 3900051
521174 Bưu cục cấp 3 Sòng Khu phố 2, Phường Đông Thanh, Thành phố Đông Hà
Điện thoại: 0943406333
521320 Bưu cục cấp 3 KHL Đông Hà Sô´22, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 1, Thành phố Đông Hà
Điện thoại: 05330850999
Mã bưu điện Đông Hà, Quảng Trị
1.8 (36.67%) 6 votes
Bình luận của bạn