Mã bưu điện Cam lộ, Quảng Trị

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bảng tra cứu mã bưu điện, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các bưu điện thuộc Cam lộ thuộc tỉnh Quảng Trị: Cam Lộ, Cam Tuyền, Cam Thành, Cam Nghĩa, Cam Hiếu, Cam Thủy, Cam An, Chợ Cùa, Tân Lâm, Hòm thư Công cộng Xã Cam Thanh

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
522300 Bưu cục cấp 2 Cam Lộ Khóm 2, Thị Trấn Cam Lộ, Huyện Cam Lộ
Điện thoại: 0233871543
522410 Điểm BĐVHX Cam Tuyền Thôn Ba Thung, Xã Cam Tuyền, Huyện Cam Lộ
Điện thoại: 871334
522431 Điểm BĐVHX Cam Thành Thôn Thượng Lâm, Xã Cam Thành, Huyện Cam Lộ
Điện thoại: 887311
522460 Điểm BĐVHX Cam Nghĩa Thôn Nghĩa Phong, Xã Cam Nghĩa, Huyện Cam Lộ
Điện thoại: 872248
522330 Điểm BĐVHX Cam Hiếu Thôn Vĩnh Đại, Xã Cam Hiếu, Huyện Cam Lộ
Điện thoại: 871452
522350 Điểm BĐVHX Cam Thủy Thôn Lâm Lang 1, Xã Cam Thủy, Huyện Cam Lộ
Điện thoại: 871376
522381 Điểm BĐVHX Cam An Thôn Trúc Khê, Xã Cam An, Huyện Cam Lộ
Điện thoại: 524009
522480 Bưu cục cấp 3 Chợ Cùa Thôn Đốc Kỉnh, Xã Cam Chính, Huyện Cam Lộ
Điện thoại: 872201
522430 Bưu cục cấp 3 Tân Lâm Thôn Tân Xuân 1, Xã Cam Thành, Huyện Cam Lộ
Điện thoại: 887219
522377 Hòm thư Công cộng Xã Cam Thanh Thôn An Bình, Xã Cam Thanh, Huyện Cam Lộ
Điện thoại: 887219
Mã bưu điện Cam lộ, Quảng Trị
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn