Mã bưu điện Triệu Phong, Quảng Trị

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Mạng lưới bưu cục trên địa bàn Triệu Phong/Quảng Trị với các thông tin đầy đủ về tên bưu cục, địa chỉ, số điện thoại.

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
523300 Bưu cục cấp 2 Triệu Phong Tiểu Khu 3, Thị Trấn Ái Tử, Huyện Triệu Phong
Điện thoại: 3828316
523470 Bưu cục cấp 3 Chợ Thuận Thôn Đại Hào, Xã Triệu Đại, Huyện Triệu Phong
Điện thoại: 3868252
523490 Bưu cục cấp 3 Bồ Bản Thôn Vĩnh Lại, Xã Triệu Phước, Huyện Triệu Phong
Điện thoại: 3868515
523440 Bưu cục cấp 3 Nam Cửa Việt Thôn Phú Hội, Xã Triệu An, Huyện Triệu Phong
Điện thoại: 3869216
523360 Bưu cục cấp 3 Chợ Cạn Thôn An Phú, Xã Triệu Sơn, Huyện Triệu Phong
Điện thoại: 3829234
523530 Bưu cục cấp 3 Triệu Độ Thôn An Giạ, Xã Triệu Độ, Huyện Triệu Phong
Điện thoại: 3867245
523491 Điểm BĐVHX Triệu Phước Thôn Lưởng Kim, Xã Triệu Phước, Huyện Triệu Phong
Điện thoại: 868332
523390 Điểm BĐVHX Triệu Đông Thôn Nại Cửu, Xã Triệu Đông, Huyện Triệu Phong
Điện thoại: 33828149
523320 Điểm BĐVHX Triệu Tài Thôn Thâm Triều, Xã Triệu Tài, Huyện Triệu Phong
Điện thoại: 829267
523340 Điểm BĐVHX Triệu Trung Thôn Ngô Xá Đông, Xã Triệu Trung, Huyện Triệu Phong
Điện thoại: 829251
523420 Điểm BĐVHX Triệu Trạch Thôn Linh Yên, Xã Triệu Trạch, Huyện Triệu Phong
Điện thoại: 868246
523450 Điểm BĐVHX Triệu Long Thôn Đâu Kênh, Xã Triệu Long, Huyện Triệu Phong
Điện thoại: 828144
523400 Điểm BĐVHX Triệu Hòa Thôn An Lộng, Xã Triệu Hoà, Huyện Triệu Phong
Điện thoại: 868388
523520 Điểm BĐVHX Triệu Thuận Thôn Dương Lệ Đông, Xã Triệu Thuận, Huyện Triệu Phong
Điện thoại: 867313
523550 Điểm BĐVHX Triệu Ái Thôn Ái Tử, Xã Triệu Ái, Huyện Triệu Phong
Điện thoại: 828060
523510 Điểm BĐVHX Triệu Giang Thôn Trà Liên Tây, Xã Triệu Giang, Huyện Triệu Phong
Điện thoại: 828065
523380 Điểm BĐVHX Triệu Lăng Thôn 4, Xã Triệu Lăng, Huyện Triệu Phong
Điện thoại: 829380
523471 Điểm BĐVHX Triệu Đại Thôn Đại Hòa, Xã Triệu Đại, Huyện Triệu Phong
Điện thoại: 868422
523430 Điểm BĐVHX Triệu Vân Thôn 8, Xã Triệu Vân, Huyện Triệu Phong
Điện thoại: 869299
523315 Hòm thư Công cộng Xã Triệu Thành Thôn Cổ Thành, Xã Triệu Thành, Huyện Triệu Phong
Điện thoại: 869299
523581 Hòm thư Công cộng Xã Triệu Thượng Thôn Nhan Biều 2, Xã Triệu Thượng, Huyện Triệu Phong
Điện thoại: 869299
Mã bưu điện Triệu Phong, Quảng Trị
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn