Mã bưu điện Hướng Hoá, Quảng Trị

Tìm nhanh địa chỉ bưu điện, số điện thoại liên hệ và mã bưu bưu chính của các bưu cục gần bạn nhất ở Hướng Hoá thuộc tỉnh Quảng Trị: Hướng Hóa, Lao Bảo, Tân Thành, Rào Quán, Tân Lập, Hướng Tân, Tân Thành, Tân Long, Hướng Phùng, Tân Hợp, Thuận, Tân Liên, A Túc, Hướng Sơn, Hướng Việt, Hướng Lập, Xã Húc, Hướng Lộc, A Xing, Thanh, Xy, Ba Tầng, A Dơi, Hòm thư Công cộng Xã Hướng Linh

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
522600 Bưu cục cấp 2 Hướng Hóa Khóm 3a, Thị Trấn Khe Sanh, Huyện Hướng Hoá
Điện thoại: 3880101
522770 Bưu cục cấp 3 Lao Bảo Khóm Tây Chính, Thị Trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá
Điện thoại: 877088
522760 Bưu cục cấp 3 Tân Thành Thôn Bích La Đông, Xã Tân Thành, Huyện Hướng Hoá
Điện thoại: 877525
522670 Bưu cục cấp 3 Rào Quán Thôn Của, Xã Hướng Tân, Huyện Hướng Hoá
Điện thoại: 780363
522720 Điểm BĐVHX Tân Lập Thôn Tân Tài, Xã Tân Lập, Huyện Hướng Hoá
Điện thoại: 880726
522671 Điểm BĐVHX Hướng Tân Thôn Trằm, Xã Hướng Tân, Huyện Hướng Hoá
Điện thoại: 880778
522761 Điểm BĐVHX Tân Thành Thôn Cổ Thành, Xã Tân Thành, Huyện Hướng Hoá
Điện thoại: 877898
522740 Điểm BĐVHX Tân Long Thôn Long Hợp, Xã Tân Long, Huyện Hướng Hoá
Điện thoại: 877899
522680 Điểm BĐVHX Hướng Phùng Thôn Xa Ri, Xã Hướng Phùng, Huyện Hướng Hoá
Điện thoại: 3798003
522620 Điểm BĐVHX Tân Hợp Thôn Lương Lễ, Xã Tân Hợp, Huyện Hướng Hoá
Điện thoại: 880105
522780 Điểm BĐVHX Thuận Bản 5, Xã Thuận, Huyện Hướng Hoá
Điện thoại: 3505102
522700 Điểm BĐVHX Tân Liên Thôn Tân Tiến, Xã Tân Liên, Huyện Hướng Hoá
Điện thoại: 880985
522850 Điểm BĐVHX A Túc Thôn Tăng Cô, Xã A Túc, Huyện Hướng Hoá
Điện thoại: 880230
522647 Điểm BĐVHX Hướng Sơn Thôn Nguồn Rào, Xã Hướng Sơn, Huyện Hướng Hoá
Điện thoại: 880230
522926 Điểm BĐVHX Hướng Việt Thôn Chai, Xã Hướng Việt, Huyện Hướng Hoá
Điện thoại: 880230
522658 Điểm BĐVHX Hướng Lập Thôn A Xóc, Xã Hướng Lập, Huyện Hướng Hoá
Điện thoại: 880230
522980 Điểm BĐVHX Xã Húc Thôn Tà Ry I, Xã Húc , Huyện Hướng Hoá
Điện thoại: 3505101
522830 Điểm BĐVHX Hướng Lộc Bản Pa Xía, Xã Hướng Lộc, Huyện Hướng Hoá
Điện thoại: 3505101
522847 Điểm BĐVHX A Xing Thôn A Máy, Xã A Xing, Huyện Hướng Hoá
Điện thoại: 3505104
522809 Điểm BĐVHX Thanh Thôn A Ho, Xã Thanh, Huyện Hướng Hoá
Điện thoại: 3505103
522876 Điểm BĐVHX Xy Thôn Troan Ô, Xã Xy, Huyện Hướng Hoá
Điện thoại: 3505106
522909 Điểm BĐVHX Ba Tầng Thôn Loa, Xã Ba Tầng, Huyện Hướng Hoá
Điện thoại: 3505107
522887 Điểm BĐVHX A Dơi Thôn A Dơi Cô, Xã A Dơi, Huyện Hướng Hoá
Điện thoại: 3505105
522638 Hòm thư Công cộng Xã Hướng Linh Thôn Hoong Cóc, Xã Hướng Linh, Huyện Hướng Hoá
Điện thoại: 3505105
Mã bưu điện Hướng Hoá, Quảng Trị
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn